Masterplan buitensportaccommodaties Zeist krijg verder vorm

Beleid Redactie

De gemeente Zeist wil de sportparken Dijnselburg en Noordweg opknappen en opnieuw inrichten. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met de plannen voor de sportparken. De gemeenteraad neemt naar verwachting op 10 november een besluit over dit onderdeel van het masterplan buitensportaccommodaties dat in 2017 is opgesteld. Het plan bestaat uit het aanleggen van nieuwe velden, kleedkamers en kantines vervangen en een betere verlichting van de velden. Er wordt ingezet op meer samenwerking en een enkele vereniging verhuist.

Eind 2019 is in Zeist besloten dat een uitbreiding van sportpark Noordweg naar de andere kant van het Sportlaantje niet haalbaar is. Binnen het bestaande budget van het masterplan is daarna voor sportparken Noordweg en Dijnselburg een andere oplossing ontwikkeld.

Het sportpark kent diverse knelpunten die met een herinrichting binnen de grenzen van het sportpark opgelost zouden moeten worden. Het plan is om de velden iets te verschuiven en te renoveren. Ook het clubgebouw wordt aangepakt en meteen verduurzaamd. De groenstructuren, het parkeren en de routing naar de velden wordt verbeterd en er komt een nieuw sportplein en beweegplein waar ook de buurt gebruik van kan maken.

Voetbalvereniging SV Zeist is al op sportpark Dijnselburg gehuisvest. Honk- en softbalvereniging HSV Phoenix komt mogelijk ook naar deze locatie. Voor deze verhuizing is een andere inrichting nodig en hiervoor is een ontwerp gemaakt. Het sportpark krijgt een open karakter en blijft het toegankelijk voor de buurt.

 

Planning

Derde en vierde kwartaal 2020:

 • Start bouw kleedkamers sportpark Den Dolder
 • November: vaststellen nieuwe plannen sportpark Noordweg en Dijnselburg door gemeenteraad
 • Aanleg eerste veld Blikkenburg-West
 • Ontwerp bestemmingsplan Blikkenburg-West

Wat gebeurde eerder in 2020:

 • Aanbesteding uitbreiding kleedkamers sportpark Den Dolder:
  Het ontwerp van de vernieuwing van de kleedkamers werd uitgewerkt.
 • Vervangen toplaag 2 kunstgrasvelden sportpark Den Dolder:
  De vervanging van de kunstgrasmatten van veld 2 en 3 is in volle gang.
 • Bestemmingsplanwijziging voor nieuw clubgebouw FZO/Patria (Blikkenburg Oost):
  Het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad. Het gebouwontwerp en terreinontwerp kunnen nu uitgewerkt worden. Voor de tijdelijke accommodatie voor Patria is de vergunningaanvraag ingediend.
 • Nieuwe indeling sportvelden sportpark Blikkenburg West:
  Er wordt een ontwerp gemaakt voor het centrale paviljoen. Dit ontwerp zal met de betrokken partijen besproken worden.
 • Hoofdveld intensiever te bespelen door komst O2 veld op Blikkenburg Oost:
  Het hoofdveld is gerenoveerd tot een O2 veld tot tevredenheid van beide verenigingen. De werkzaamheden zijn afgerond en de grasgroei kan beginnen. Het veld is na de zomer bespeelbaar,
 • Nieuw kunstgrasveld Blikkenburg-West en renovatie velden Achter ‘t Slot:
  Met Jonathan wordt gesproken over het versneld aanleggen van een kunstgrasveld. De achterste natuurgrasvelden van Jonathan zijn intensief onder handen genomen.
 • Verkenning mogelijkheden clubgebouw Saestum op de Noordweg:
  Met SV Saestum wordt gekeken naar het deels vernieuwen van hun clubgebouw. Dit past binnen het bestemmingsplan.
 • Voorstel nieuwe indeling sportpark Dijnselburg:
  Sportpark Dijnselburg wordt opgeknapt en opnieuw ingericht. Voetbalvereniging SV Zeist speelt al op deze locatie. Honk- en softbalvereniging HSV Phoenix komt mogelijk naar dit sportpark. HSV Phoenix wil graag 2 softbalvelden.

2021:

 • Bouw kleed-/clubgebouw FZO/Patria (Blikkenburg-Oost)
 • Vaststellen bestemmingsplan Blikkenburg-West
 • Aanleg nieuwe velden Blikkenburg West
 • Bouw clubgebouw gebruikers Blikkenburg West
 • Start uitvoering nieuwe plannen sportparken Noordweg en Dijnselburg
Bron: Gemeente Zeist