Meer slagkracht voor Utrechts sportgeluk

Beleid Pim van Esschoten

SportUtrecht heeft zich genesteld in stadion Galgenwaard. De samenvoeging van Harten voor Sport en Vereniging Sport Utrecht moet de sport meer slagkracht bieden. Ronald Hennekes geeft leiding aan de nieuwe club. Als directeur van Harten voor Sport was hij met vele partijen in de sport bezig, de kant van de clubs is nieuw voor hem. 'En ongelooflijk leuk.'

Het kantoor is net in gebruik genomen. De royale ruimte op de tweede verdieping biedt prima zicht op het veld van Galgenwaard. Aan de muur van de flexwerktuin hangen inmiddels foto’s van de Utrecht Dominators, UZSC en enkele portretten van jonge talenten, maar de inrichting is nog lang niet voltooid.

Toch voelt het voor Ronald Hennekes al als up and running, zoals hij zegt. Begin december werden de verhuisdozen uitgepakt. ‘Het is een goeie plek, het werkt. We zijn natuurlijk al langer bezig om de medewerkers van de twee organisatie te integreren, maar nu is het een feit. Simpelweg de koppen bij elkaar, twee bloedgroepen bijeen in één ruimte.’

Harten voor Sport (HvS) en Vereniging Sport Utrecht (VSU) spraken al zo’n drie jaar met elkaar over de samenvoeging tot één sportorganisatie in de stad. In mei dit jaar gaf de Algemene Ledenvergadering van de VSU groen licht. Op 1 augustus vond de formele oprichting van SportUtrecht plaats en kwamen alle medewerkers in dienst van de nieuwe organisatie. Grote cultuurverschillen tussen HvS en de VSU waren er wat Hennekes betreft niet. ‘Maar beide hebben natuurlijk wel een andere historie en achtergrond.’

Waar HvS de oorsprong in het welzijn vindt en zich bovenal richt op sportstimulering, werd de VSU ruim dertig jaar geleden als actiegroep opgericht. Het behartigen van de belangen van de sportclubs is daar altijd een belangrijke taak gebleven.

 

Belangenbehartiging

Lang heeft Hennekes het woord fusie ook gemeden. ‘Omdat het in puur technische zin ook geen fusie is. Uiteindelijk maakt het geen fluit uit hoe je het noemt, maar dat ik het geen fusie wilde noemen had te maken met het behoud van het gedachtegoed en historie van de VSU. En daarbij ging het juist over die belangenbehartiging. Met name de grotere clubs hechtte daar veel waarde aan.’

SportUtrecht is zo dus óók de nieuwe spreekbuis namens de sport, vooral richting de gemeentelijke politiek. De nieuwe organisatie kent een raad van toezicht met een onafhankelijk voorzitter. Drie van de zes plekken in die raad van worden voorgedragen en gekozen door de zogenoemde Vergadering van Aangeslotenen, vergelijkbaar met wat voorheen de ledenvergadering van de VSU was. De overige drie leden komen uit het maatschappelijk veld: onderwijs, gezondheidszorg en sociaal domein.

De raadsleden vanuit de verenigingen dragen zorg voor de belangenbehartiging. Hennekes: ‘Zij houden de vinger aan de pols, brengen de onderwerpen in die bij de clubs spelen. Voor zover we daar als bureau al niet van weten. We hebben genoeg medewerkers die zich daarmee bezighouden. De clubs komen twee keer per jaar samen tijdens de Vergadering van Aangeslotenen (VvA). En als het moet kan dat natuurlijk vaker.’

Het waarborgen van de belangenbehartiging was voor de sportclubs een voorwaarde om akkoord te gaan met het opgaan van de VSU in de nieuwe organisatie. De belangenbehartiging is ook terug te vinden in vier kerntaken van SportUtrecht. De nieuwe organisaties richt zich op sportclubadvies en stimulering van sport en bewegen, op topsport en talentontwikkeling en op de promotie van sport. Als vijfde kerntaak is de belangenbehartiging benoemd. ‘Hoewel dat eigenlijk in die vier kerntaken is verweven,’ aldus Hennekes. ‘Belangenbehartiging hangt daar bij wijze van paraplu boven.’

‘Want,’ vervolgt hij, ‘als we als SportUtrecht met de gemeente praten over de herinrichting van Maarschalkerweerd of de Merwedekanaalzone, dan brengen we natuurlijk het belang van de sport in; zowel van de vereniging, als van de sporter die dat individueel of in een groepje vrienden doet.’

 

Sportgeluk

SportUtrecht telt nu zo’n zeventig, in de nabije toekomst zelfs tachtig medewerkers. Dat is inclusief de beweegmakelaars, buurtsportcoaches en mobiele verenigingsmanagers die in de stad actief zijn. Het samenvoegen van HvS en VSU moet voor extra slagkracht zorgen bij SportUtrecht, dat is steeds de meerwaarde geweest. Het streven van de nieuwe organisatie is de komende jaren gericht op Utrechts sportgeluk, zoals verwoord in de visie van SportUtrecht. Dat geldt zowel voor de leden van clubs als de snelgroeiende groep individuele sporters.

De komende tijd zet SportUtrecht in op drie fronten. Sportstimulering noemt Hennekes als eerste. ‘We doen het als stad heel goed,’ zegt hij, ‘maar er is ook sprake van een gedeelde samenleving, althans in sommige wijken en buurten. Met mensen die meedoen en mensen die dat niet kunnen, vanwege gezondheidsklachten of een laag inkomen. We zien graag dat ze gaan sporten, maar ze hebben soms wel iets anders aan hun hoofd. We zijn dus ook afhankelijk van wat andere partijen hierin doen, maar wij gaan fors inzetten om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Dat deden HvS en de VSU al, maar juist door onze bundeling van krachten kunnen we daarin nog meer betekenen.’

Het tweede punt is de ondersteuning van verenigingen. ‘Alle clubs, ook de grotere willen we goed bedienen, want ze organiseren veel sporters en juist die clubs wordt vaak gevraagd of ze kunnen bijdragen aan de maatschappelijke meerwaarde van de sport.’

De derde prioriteit is topsport en talentontwikkeling. ‘De houding in Utrecht daarin is wat ambivalent, laten we het zo maar zeggen.’ Tot zijn genoegen ziet Hennekes bij de Utrechtse politiek (‘met veel nieuwe fractiewoordvoerders voor de sport’) een zekere gretigheid over een thema als sport voor mensen in een kwetsbare positie, maar ook voor de steun aan het Utrecht Talent Center. Bij SportUtrecht is nu menskracht beschikbaar gekomen voor het center, met hulp van de gemeente.

SportUtrecht ziet graag dat bij de discussie over een extra zwembad ook de topsport wordt meegenomen. ‘Utrecht groeit knetterhard, harder dan eerdere prognoses. Bij het schoolzwemmen en ‘fun’ zwemmen is de druk niet zo hoog, die ligt er wel bij de verenigingen. Alleen al om die reden is extra zwemwater nodig. Daar komt bij dat het KNVB-zwembad in Zeist dicht gaat. Het Nationaal Topsport Centrum Waterpolo – het enige NTC in de regio – maakt gebruik van dit bad en met de sluiting bestaat het gevaar dat het NTC verdwijnt uit de regio. Dat is niet goed voor onze topsport- en talentontwikkeling. Onze stad biedt mogelijkheden voor het huisvesten van het NTC. Met UZSC hebben we een zwemclub met veel ervaring met topsport en ook het exploiteren van een zwembad. Daarom,’ zegt Hennekes, ‘zetten we bij de Utrechtse politiek in op een brede afweging: meer zwemwater én behoud van het NTC Waterpolo.’