Meer voetbal- en hockeyvelden nodig in gemeente Houten

Beleid Redactie Utrechtse Sportkrant

De gemeente Houten heeft meer voetbalvelden en hockeyvelden nodig om in de toekomst aan de behoefte te kunnen voldoen. Bovendien moeten Houtense binnensportverenigingen tijdens de drukke wintermaanden extra zaalruimte huren buiten de gemeente. Dat blijkt uit een rapport van het Mulier Instituut, dat onderzoek deed naar de behoefte aan ruimte (velden en zalen) voor sport in de gemeente Houten.

Vooral voetbal en hockey kampen met een (verwacht) tekort aan capaciteit. Uit onderzoek van het Utrechtse instituut blijkt dat de Houtense voetbalverenigingen wedstrijdvelden tekort komen. De ondercapaciteit wordt vooral op zaterdag ervaren. Op basis van de bevolkingsontwikkeling loopt het gemeentelijk tekort terug van zes velden in 2020 naar vier velden in 2030.

De hockeyers komen momenteel twee velden tekort, vooral door sterke concentratie op speeldag zaterdag. Op basis van lokale en landelijke trends in ledentalontwikkeling is de verwachting dat de gemeente Houten 1,5 (ondergrens) tot 3,5 (bovengrens) maal zoveel hockeyers in 2030 heeft.

Door nauwelijks veranderende sportvoorkeuren en vergrijzing van de bevolking wordt geen toenemende vraag naar binnensportruimte verwacht. Uitzondering hierop is de groeiende vraag van hockey naar binnenruimte.

Voor oplossingen wordt binnen de rapportage gedacht aan het oprekken van verhuurtijden; jeugdvoetbal en –hockey op zondag aanbieden, en het realiseren van tijdelijke overkappingen in de winter.

 

Toekomstbestendig

De gemeente Houten gebruikt de uitkomsten van de rapportage om samen met de verenigingen tot een transparant en toekomstbestendig sportbeleid te komen. De gemeente heeft inmiddels met de verenigingen gesproken over mogelijke oplossingen van het capaciteitsprobleem. Zo is gesproken over het mogelijke draagvlak om de jeugd op zondag te laten spelen en de bereidheid van verenigingen om zelf te investeren.