Mulier Instituut: buurtsportcoach impuls voor lokaal sportbeleid

Beleid Onderzoek Redactie

Bijna alle Nederlandse gemeenten zetten buurtsportcoaches in. Zij ervaren deze inzet als impuls voor hun lokale sportbeleid (95%) en willen (94%) dit beleid op lange termijn voortzetten. Dat is de uitkomst van een studie gedaan door het Mulier Instituut, het sociaal-wetenschappelijk sportonderzoeksinstituut gevestigd in stadion Gaslgenwaard.

Een buurtsportcoach is een functionaris die door de gemeente wordt aangesteld in óf ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. Deze functionaris heeft als specifieke opdracht het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren als zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs. Er is altijd een combinatie met sport en bewegen. Sportcoaches kunnen door verenigingen worden aangevraagd bij de gemeente waarin ze zijn gevestigd. In de stad Utrecht is voor 6,2 fulltime banen subsidie beschikbaar.

Lokale partijen en gemeenten, aldus het onderzoek, zien dat door de buurtsportcoach meer verbindingen tussen organisaties zijn ontstaan (organisaties 74%, gemeenten 100%) en meer activiteiten voor bewoners worden georganiseerd (sportorganisaties 51%, onderwijsorganisaties 70%, gemeenten 100%). Op lange termijn zien zij dat mensen meer worden gestimuleerd om in de buurt te sporten en bewegen (organisaties 81%, gemeenten 100%) en dat dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen wordt gestimuleerd (organisaties 78%, gemeenten 100%).

Andere uitkomsten uit het evaluatieonderzoek buurtsportcoaches:

  • Vrijheid bij de lokale implementatie van de Bic (‘maatwerk’) is voor gemeenten en buurtsportcoaches cruciaal om de Bic te kunnen inzetten voor lokale beleidsdoelstellingen en lokale organisaties hierbij te kunnen betrekken.
  • Gemeenten en buurtsportcoaches hebben vaak moeite met het monitoren en evalueren van doelstellingen.
  • Dé buurtsportcoach bestaat niet. In de aanpak is duidelijk onderscheid te maken naar zeven typen, gebaseerd op de doelgroep waarop ze zich richten (kinderen, jongeren, ouderen, wijk-/buurtbewoners, mensen met een beperking, kwetsbare bewoners en sportverenigingen).
  • Buurtsportcoaches werken met een doelgerichte aanpak, vooral gebaseerd op praktijkervaring. In beperkte mate is sprake van een meer wetenschappelijke onderbouwing van aanpakken of inzet van (bewezen effectieve) interventies.
  • De buurtsportcoach zorgt letterlijk voor actie, voor ‘handjes’ in de wijk waarmee de mogelijkheden voor mensen om te sporten en bewegen toenemen.

Zie voor het volledige rapport: www.mulierinstituut.nl/actueel/nieuwsoverzicht