Nationaal hockeycongres blikt vooruit

Hockey Redactie

Op 18 januari togen honderden bestuurders van Nederlandse hockeyverenigingen naar Utrecht voor het jaarlijkse hockeycongres. Voor de 22ste organiseerde de KNHB plenaire sessies en verdiepingssessies, ook was er tijd om te netwerken en werd de dag afgesloten met een thé dansant. Ook op deze dag gaven de hockeyers rond het dagthema ‘Samen werken aan de toekomst’ blijk van hun wens immer vooruit te willen kijken en de sport zo goed mogelijk mee te laten gaan met de tijd.

Voormalig bondscoach en hockey-international Tom van het Hek praatte de dag aan elkaar en introduceerde de hoofdsprekers rond de centrale onderwerpen Sportakkoord en duurzaamheid.

 

Duurzaamheid

Voor het laatste onderwerp had de bond André Kuipers uitgenodigd. De astronaut verbond het containerbegrip Duurzaamheid aan inspiratie en motivatie. De mondiale uitdagingen waar we voor staan zoals klimaatverandering, ontbossing, erosie en de gevolgen van verstedelijking roepen om nieuwe technologieën, aldus Kuipers, die ook bij een hockeyvereniging op kleine schaal kunnen worden toegepast.  Om die veranderingen te kunnen bewerkstelligen is een hoop doorzettingsvermogen, gedrevenheid, geduld en frustratietolerantie onmisbaar, maar ook een portie geluk. Concrete invulling van het onderwerp handelde verder over energiescans, subsidieaanvragen en duurzame maatregelen. Jan Vlasblom (NOC*NSF) en John Reinerie (HCIJ) gaven een toelichting op dit traject en lichtten de diverse mogelijkheden toe. Ook kwam circulariteit bij het aanleggen van grasvelden voorbij als onderwerp.

Duurzaamheid behelst meer dan alleen het milieu, ook toekomstbestendigheid en aanpassingsvermogen aan de moderne tijd en wensen van de leden dragen bij aan een duurzame hockeyvereniging. Belendende onderwerpen als sponsoring en crowdfunding, gezondheid, communicatie met de leden, maar ook (jeugd)ledenwerving en -behoud stonden daarom op de agenda. De hockeybond deelde voorbeelden en praktische tips. Ook introduceerde de KNHB een Benchmark Dashboard voor onderlinge vergelijking tussen de verenigingen en een Leden enquête die breed uitgerold kan worden. Daarnaast stelt de bond dit jaar een Kenniscentrum beschikbaar met het doel verenigingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun leden.

 

Sportakkoord

Zoals al vaker in deze krant besproken, hebben de minister van Sport (ministerie van VWS), de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSF) eind 2018 de handen ineengeslagen en samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisaties en bedrijven een Nationaal Sportakkoord gesloten. Het doel van dit akkoord is om de organisatie en de financiën van de sport toekomstbestendig te maken en te houden. Tijdens het plenaire ochtendprogramma van het hockeycongres vond een sessie over het Sportakkoord plaats en hadden alle verdiepingssessies een link met een van de thema’s van het Sportakkoord, te weten inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale aanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig in bewegen en topsport die inspireert.

 

Verdiepingssessies

Naast de invulling van duurzaamheid stond ook Parahockey op de agenda. Hans Mater en Linn Luiijerink (KNHB) gaven deelnemers tips en adviezen over hoe een vereniging kan starten met het aanbieden van Parahockey en hoe je deze hockeyers meer kunt betrekken bij de vereniging. Ook deelden ze inzichten in de wensen en behoeften van deze doelgroep.

Tenslotte werden relevante onderzoeken en best practices gedeeld op het gebied van uiteenlopende onderwerpen en vraagstukken waar hockeyverenigingen dagelijks mee te maken hebben. Zoals onderhoud van kunstgrasvelden, vrijwilligersmanagement, verenigingsbeleid en buitenlandse exchange.

Op de website van de hockeybond kunnen alle presentaties gedownload worden.