NDB stelt competities uit en adviseert leden hetzelfde te doen

Darts Redactie

Begin juli communiceerde de Nederlandse Darts Bond aan de leden zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen en het opende zelf de inschrijvingen voor de landelijke competities als LaCo en SuperLeague. Na een speciale coronacrisis vergadering heeft de bond deze week de ontwikkelingen en ervaringen in de praktijk met darten én de anderhalvemeterregel op een rij gezet en alsnog besloten de eigen competities uit te stellen.

De bond, NDB, reageert hiermee op de signalen die uit de regering komen, waaronder de aangescherpte regels in de horeca, de plek waar zij voornamelijk hun sport beoefenen. De bond heeft de volgende beslissingen genomen:

– De landelijke competities, LaCo en SuperLeague, zijn uitgesteld tot 1 januari 2021. Ook de SuperLeague play-offs worden voor die tijd definitief niet georganiseerd.

– Het NDB Rankingcircuit wordt niet opgestart voor 1 januari 2021.

– De inschrijving voor de Dutch Open Darts zal niet op 1 oktober 2020 open gaan. Er zal in een later stadium bekend gemaakt worden of en wanneer de Dutch Open Darts in 2021 georganiseerd gaat worden.

– De lidorganisaties worden geadviseerd om haar regionale competities ook uit te stellen tot 1 januari 2021. Deze dienen hier zelf een besluit over te nemen.

De bond beredeneert dat 25 lidorganisaties van de NDB vaak te maken hebben met verschillende veiligheidsregio’s en zijn verspreid over verschillende gemeentes. Elke veiligheidsregio heeft een eigen noodverordening en elke gemeente mag lokaal zijn regels aanscherpen. De bond ziet nu al verschillen hoe gemeenten omgaan met de anderhalve meter maatregel in de horeca. Waar eerder werd gecommuniceerd dat, na overleg met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en NOC*NSF, de darters in een afgebakend gebied binnen anderhalve meter van elkaar mochten komen, blijkt dit in de praktijk op meerdere plaatsen in het land door lokale overheid tegen te worden gehouden.

De competities mogen dan uitgesteld worden, de bond roept de leden op om kleinere toernooien of clubavonden vooral wel te organiseren, binnen de lokale verordeningen. De nationale bond zal begin december iedereen informeren hoe in 2021 verder gegaan zal worden met de competities, toernooien en rankings.