Nieuw platform Urban Sports moet focus verleggen

Overig nieuws Gijs Kila

‘Het coronavirus laat ons eens te meer zien dat beweging in de buitenlucht belangrijk is voor een gezonde en fitte levensstijl’. Vaste pleitbezorger van de ‘anders-georganiseerde’ sporten Petra Pluimers (36) benadrukt het nog maar een keer. Er is meer aandacht dan ooit voor het onderwerp en meer dan ooit wordt het belang van de open ruimte om in te sporten gezien. Het bevordert ook de groei van de Urban Sports-behoefte onder jongeren. 'En dat is belangrijk, want de gemeente heeft dan wel de wens de jeugd meer te laten sporten onder het mom ‘bouwen aan een gezonde toekomst’, maar slaagt daar vooralsnog niet in'.

Zeker bepaalde doelgroepen bewegen veel te weinig, zoals adolescente meisjes met een niet-westerse achtergrond. De openbare ruimte biedt een uitstekende mogelijkheid tot het gewenste beweeggedrag. Multifunctionele sport- en speelplekken in de openbare ruimte vergroten immers de kans dat kinderen en jongeren meer gaan bewegen. Maar wat zijn momenteel eigenlijk die mogelijkheden tot bewegen in de openbare ruimte? En, de vraag in acht nemende, is het inmiddels geen tijd voor een nieuw aanbod aan bewegingsmogelijkheden?

De Utrechtse Pluimers, die sinds haar 18e verbonden is aan de sport in de stad, helpt en begeleidt (beginnende) sportaanbieders. Daarbij wijkt ze af van de norm. Wat haar betreft ligt de focus nu nog te veel op de sportverenigingen waar -dus- alle subsidies naar toe gaan. ‘Ik wil de focus op Urban Sports gelegd krijgen én op de wijk.’ Urban Sports zijn sporten in de wijk die het straatbeeld kenmerken, zoals basketbal en skaten/ skateboarding, maar ook andere sporten zijn opkomende zoals Urban Dance, Calisthenics, bootcamp en obstacle run. Pluimers ziet dat er weinig aandacht en (fysieke) ruimte is voor deze groep jongeren en hun levensstijl. ‘Dat past helemaal in het plaatje van het gebrek aan ontmoetingsruimte en aandacht voor gezondheid in de Utrechtse wijken’.

 

Platform

Pluimers is bezig met een project om dit probleem aan te pakken: ‘De bedoeling is een platform te creëren, waar je in contact kan komen met anders-georganiseerde sportaanbieders.’ Als eerste stap creëerde ze de site urbansportsutrecht.nl, die op dit moment al online is, maar in de komende tijd nog geperfectioneerd moet worden. ‘Het is het doel de site gaandeweg uit te bouwen en zo steeds meer te professionaliseren, waardoor er echt een uitgebreid platform ontstaat.’ Daarin wordt een inzichtelijk netwerk gecreëerd van anders-georganiseerde sportaanbieders en hun sportaanbod. Ook moet er ruimte zijn voor de vraagkant, die van de sporters moet komen. ‘Mensen moeten kunnen uiten wat zij graag zouden willen zien en waar zij de behoefte aan hebben, zodat dat duidelijk wordt.’

Ook een samenwerking met belangenbehartiger SportUtrecht ziet Pluimers wel zitten. ‘Dat zou bevorderlijk zijn voor het netwerk en we kunnen elkaar ook ondersteunen in bijvoorbeeld het voorzien van adviezen aan elkaar.’ De komende maanden zullen in het teken staan van het verder ontwikkelen van de site. Tenslotte doet Pluimers nog een dringende oproep. ‘Ben jij een anders-georganiseerde sportaanbieder, neem dan gerust contact met ons op!’