Meer specifiek gaan de volgende veranderingen doorgevoerd worden:

– Samen met de verenigingen een goede basis creëren waarin minioren een passend aanbod krijgen waar ze plezier beleven en wat zorgt voor een goed fundament (breed bewegingsaanbod) waar vanuit ze verder en specifieker kunnen ontwikkelen op elk ambitie.

– De KNZB helpt bij het faciliteren van goede structuur, aanbod en samenwerkingen waardoor junioren en jeugdzwemmers met ambitie toegang hebben tot de beste voorzieningen en opleidingsprogramma en hun talent kunnen ontwikkelen naar excellent niveau voor het mondiale podium.

– Verenigingen stimuleren om ondernemender te worden en gaan voor een goed sporttechnisch beleid voor jong en oud, met of zonder beperking zodat iedereen op elke leeftijd met zijn eigen drijfveren en ambitie actief kan blijven en genieten van de zwemsport

 

Zwemliefhebbers centraal

In dit model staat aanbod voor de verschillende perspectieven van de zwemliefhebbers centraal. Het houdt rekening met huidige sporttrends zodat de zweminfrastructuur toekomstbestendig is en voldoet aan de behoefte en verwachtingen van competitieve en recreatieve sporter.

Het aanbod bij verenigingen voor kinderen tot en met 10 jaar is universeel ongeacht het ambitieniveau. Verenigingen moeten een goed beweegbasis bieden waarin het meer draait om plezier, ontwikkeling (fysiek, mentaal, sociaal) en samen sport beleven. Het moet laagdrempelig zijn en passen bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de sporter. Een sporter zal vanaf 11 jaar een route moeten kunnen doorlopen dat past binnen het ambitieniveau en de drijfveren van de sporter.

De sporters met ambitie (ook de ambitieuze sporter met beperking) gaan steeds meer trainen en wedstrijden zwemmen die passen binnen de lange termijnvisie zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen tijdens hun reis naar het podium. We stimuleren holistisch coachen en zullen veel informatie voor deze structuur uit het LTAD-model halen.

Sporters met andere ambities en drijfveren verwachten een passend programma en aanbod waarin ze een leven lang actief kunnen blijven en plezier beleven in de zwemsport.