Nieuwe polsstokschansen in Polsbroekerdam

Polsstokverspringen Roberto Cancian

In Polsbroekerdam, in de polsstokwereld ook wel bekend als Polsstokkerdam, werd recentelijk de eerste paal geslagen van drie nieuw te bouwen schansen. ‘De oude schansen moeten vervangen worden om de accommodatie weer te laten voldoen aan de veiligheidsvereisten en ook weer geschikt te maken voor het maken van topsprongen’, legt Rian Baas uit. Baas woont in Utrecht, maar sport in Polsbroekerdam in de senioren topklasse.

Met 415 wedstrijden, 1628 sprongen en ruim 18.000 gesprongen meters, resulterend in een huidige tweede plek in de Hollandse ranking en een vierde overall (inclusief Friesland, red.) mag hij gerust een ervaringsdeskundige in de sport genoemd worden. Hij is dan ook geconsulteerd over de nieuw te bouwen schansen, samen met andere springers, bestuurders en vrijwilligers. Dit overleg resulteerde in een ideaalplaatje waar de nieuwe schansen aan zouden moeten voldoen. Betere verhoudingen lucht-water, juiste veringgraad en nieuwe stokzetbakken onder water moet Polsstokkerdam weer klaar maken voor de toekomst waarin records gesprongen moeten kunnen worden.

De sport is populair in het kleine buurtschap, behorend tot de gemeente Lopik. De vereniging is daar in 1980 opgericht en heeft ruim over de 100 leden, dat is een flink deel van Polsbroekerdam, dat een paar honderd inwoners zou moeten hebben. Een officieel aantal inwoners is echter niet bekend in de landelijke statistieken, omdat door de lintbebouwing in de Krimpenerwaard en Lopikerwaard nauwelijks vast te stellen is waar de grenzen van de woonkern liggen. Feit is dat een flink deel van de inwoners in de zomermaanden tweewekelijks op de schansen te vinden is.

 

Kosten

Er hangt een lief prijskaartje aan het ideaalplaatje van de perfecte schans in Polsbroekerdam: de totale investering voor de schansen, heiwerkzaamheden, stokzetbakken en afwerking van het terrein komt neer op 85.000 euro. De Rabobank heeft een deel van de kosten van het project geschonken vanuit het Coöperatiefonds. Daarvoor werd de bank door voorzitter Liesbeth de Groot – De With uitgebreid bedankt. ‘De aanleg wordt door veel eigen vrijwilligers uitgevoerd, waarbij lokale bedrijven ondersteunen. Daarnaast zijn er sponsoren en subsidies die aangesproken worden’, geeft De Groot – De With aan. ‘Het is inderdaad een flinke investering die er nodig is om de accommodatie op te zetten. Naast de eigen wensen, moeten de drie schansen voldoen aan bepaalde voorwaarden die vanuit de bond gesteld worden. Tenslotte heb je een stok nodig. De kosten 2.000 euro per stuk, maar iedereen gebruikt dezelfde stok die beschikbaar wordt gesteld door de bond. Als springer heb je dus eigenlijk alleen nog maar een paar handdoeken en droge kleding nodig.’

De Groot, inderdaad de echtgenote van de huidige nummer één Jaco de Groot, is van oorsprong een Benschopper, maar inmiddels alweer acht jaar wonend in Kamerik waar ze met Jaco en zoontje Gijs (1 ½) woont en werkt op de biologische boerderij van BoerBert. Ze blijft verbonden aan haar club in Polsbroekerdam, echtgenoot Jaco is lid van polsstokverspringvereniging Zegveld. Ze is blij met de verbondenheid van de verenigingen in deze kleine sport. Ze helpen elkaar onderling met het werk, maar veel wordt door de vrijwilligers en springers zelf uitgevoerd.

 

Nederlands record

Terreinmeester Christiaan de With, samen met Wilco den Boer is hij projectleider van het grote project in Polsbroekerdam, bediende de graafmachine waarmee de eerste paal de grond in werd gedrukt. Het markeerde de start van de renovatie van de polsstokschansen in Polsbroekerdam waar drie nieuwe exemplaren komen met de meest innovatieve snufjes uit de polsstokwereld. De With werd in september van dit jaar in Zegveld nog Nederlands kampioen door met een sprong van 21,27 meter favoriet Jaco de Groot verrassend te kloppen.

Er is sinds 2006 echter geen Nederlands record meer gesprongen in Polsbroekerdam en de vereniging vindt het daar wel weer eens tijd voor worden. Het hout op de schansen was aan vervanging toe, ook was de locatie van de schans niet ideaal. Toen de kogel door de kerk was, zijn de oude schansen van de vereniging na afloop van het seizoen afgebroken, waarbij de vereniging geholpen werd door Stichting Abrona uit Benschop.

De nieuwe schansen worden ondersteund door tien heipalen per schans, om de stabiliteit te borgen op de veengrond. Daarbovenop komt de staalconstructie met houten planten die een betere vering zullen krijgen. De springers kunnen dan wat hoger in de stok klimmen en dus verder uitspringen. Het water waar de springers overheen springen wordt ook breder gemaakt, om voor meer spektakel te zorgen. Het zandbed wordt gedraineerd met een pompput en speciaal zand, en er wordt een speciale stokzetbak op de bodem geplaatst. De waterbak in Polsbroekerdam was twee meter diep, dit wordt in de nieuwe situatie 1,70 meter. De standaard twee meter hoogte van de schans wordt verhoogd naar 2,25 meter, zodat de stok minder diep in het water komt en de springer verder in het zandbed uit kan komen.

Bovendien worden de schansen meer naar het midden verplaatst, zodat er een soort arena-gevoel gecreëerd wordt wat aan de sfeer tijdens de wedstrijden ten goede zal komen. ‘De schansen zijn ook verstelbaar door middel van loopwielen, zodat de afstand van de schans tot het zandbed voor de jongste springers niet te ver is’, legt Baas uit.

 

Planning

De planning is om in januari te starten met de opbouw van de nieuwe schansen. Dat moet er voor zorgen dat er vanaf april 2020 getraind kan worden op de nieuwe schansen. ‘Op de nieuwe schansen moet het weer mogelijk zijn nieuwe records te springen, doordat er een optimale verhouding in de hoogte van de schansen ten opzichte van het zandbed en de diepte van het water gerealiseerd wordt’, aldus Rian Baas.

 

Lees op 31 december deel twee van het artikel over de nieuwe schansen