Nieuwe tarieven transparanter, ook pijnlijk

Beleid Pim van Esschoten

De nieuwe tarieven van sportaccommodaties blijkt niet bij alle binnensportclubs voor verlichting van de financiële druk te zorgen. Dat is wel de bedoeling. In zijn brief aan de Utrechtse sportclubs van vorige week schrijft wethouder Paulus Jansen over een scheefgroei waarbij sportclubs in verhouding minder voor een veld betalen dan voor een hal.

‘Dat is niet rechtvaardig,’ aldus Jansen. Volgens de nu voorgestelde tarieven (per augustus 2017) gaat de huur van velden wel omhoog, maar zakt die van hallen niet in dezelfde mate.

Volgens Jos Schreurs van volleybalvereniging Utrecht, die zitting had in de klankbordgroep, lagen er in september nog voorstellen op tafel waarbij de club zo’n zeven euro per uur minder zou betalen voor de huur van sporthal Galgenwaard. ‘Dat zou ons ruim 6000 euro schelen. Toen eind oktober de gemeentelijke ambtenaren de nieuwe tarieven presenteerde bleek dat voordeel verdwenen. Na maandenlange gesprekken valt het resultaat nu tegen. Of we iets aan het nieuwe systeem hebben, moeten we nog maar zien.’

VV Utrecht is de grootste indoorsportclub van Utrecht en is nu jaarlijks bijna 100.000 euro kwijt aan zaalhuur. Een woordvoerder van de gemeente Utrecht erkent dat niet elke binnensportclub profiteert: ‘Op verenigingsniveau zijn er verschillen.’ In grote lijnen is volgens hem weldegelijk sprake van een verschuiving van buiten naar binnen:

‘De buitensporten gaan 120.000 euro meer betalen. Daarvan gaat 80.000 euro naar een huurverlaging voor de binnensport en ook de tarieven voor zwembaden en atletiekbanen gaan omlaag. Dan houden we nog een bedrag van 25.000 euro over dat we de komende jaren willen inzetten om het systeem verder te verfijnen.’

Het geld gaat dus terug naar de sport. Uitgangspunt van de hele operatie is die budgettair neutraal is. Volgens de nu voorgestelde tarieven gaat de huur van voetbalvelden omhoog van 253,95 euro naar 359,81 euro (per uur, per jaar). Een ‘los’ uur kost 5,50 euro. Ook de veldhuur op wedstrijddagen gaat omhoog. Voor een sporthal zakt de uurprijs licht van 61,91 naar 60,46 euro. Voor Galgenwaard geldt een tarief van 66,51 (nu 68,49). De korting bij gymzalen en sportzalen is groter, ook zakt de prijs van zaalhuur tijdens de daluren van vóór 18.00 uur.

Dat er bij de binnensporten op clubniveau verschillen zijn hangt samen met de vraag of die clubs  gebruik maken van de sportzalen en gymlokalen of juist vaker een sporthal huren. Ook het benutten van de daluren zijn van invloed. ‘De achterliggende gedachte is,’ aldus Schreurs, ‘dat de jeugd eind van de middag kan trainen. Maar ja, zie dan maar eens voor genoeg trainers te zorgen. Die zijn overdag aan het werk. Betaalde krachten kunnen we echt niet betalen uit de korting tijdens daluren.’

Eind deze maand houdt de VSU drie spreekuren waar sportclubs opmerkingen of grieven over de nieuwe opzet kwijt kunnen. Wethouder Jansen belooft in zijn brief nog aanpassingen te doen als de reacties van de clubs daartoe aanleiding geven. Begin 2017 moet de Utrechtse politiek de nieuwe tarieven vaststellen, zodat ze per 1 augustus van volgend jaar van kracht zijn. Een volledig overzicht van de bestaande en nieuwe tarieven is te vinden op de website van de VSU.

‘Het is zó complex dat het niet mogelijk is tot een ideaal systeem te komen,’ zegt Bart van Steen, lid van de klankbordgroep met verschillende Utrechtse sportclubs, de VSU en Harten voor Sport, die overlegde met gemeentelijke ambtenaren over de nieuwe tarieven voor Utrechtse sportaccommodaties.

Voor alle partijen is helder dat het bestaande systeem grote verschillen tussen sporten onderling kent. ‘Maar ook binnen het voetbal,’ zegt de voorzitter van Sporting ’70, ‘lopen precedenten, historisch  gegroeide verschillen en scheefgroei door elkaar heen.’

De klankbordgroep boog zich niet alleen over de scheefgroei tussen binnen- en buitensporten. Van Steen: ‘Het systeem moet ook transparanter, eerlijker. Een derde doel is om inzicht te krijgen waar en wanneer nog velden ongebruikt blijven.’ De nu voorgestelde tarieven ziet hij als een eerste stap. ‘Wat nu op tafel ligt is een tussenmodel met nog veel mitsen en maren. Er moet nog een finetuning volgen. We zijn er nog niet, maar dit is het best haalbare tussenscenario.’

In het nieuwe systeem is er één huursom voor voetbalvelden, voor gymzalen of hockeyvelden. Ook de tarieven op wedstrijddagen zijn gelijkgetrokken. De buitensporten zijn flink duurder uit ten gunste van de binnensporten, al is een basketbalclub ook straks nog altijd veel meer geld kwijt aan zaalhuur dan een voetbalclub voor een veld betaald.

Sporting ’70 wacht een huurverhoging van een paar duizend euro, aldus Van Steen. ‘Als club zijn we daar niet blij mee, maar daar komen we wel uit. Je zou ook kunnen zeggen dat we de afgelopen jaren misschien wel te weinig hebben betaald.’ Daaraan knoopt hij wel meteen de vraag wat het de gemeente waard is dat voetbalclubs, de volkssport bij uitstek, hun maatschappelijke functie kunnen uitoefenen.

‘Het gaat ons bij Sporting,’ zegt Van Steen, ‘ook om het hele Utrechtse plaatje. Hoe houden we de clubs vitaal zodat ze hun maatschappelijke functie kunnen uitoefenen. Dat stad groeit de komende jaren en die groei moeten ook de sportclubs aankunnen. Daarom is het belangrijk om helder te maken waar er nog velden vrij liggen in de stad.’ Daar heeft Sporting, zoals meer voetbalclubs, grote behoefte aan. De club telt 1100 jeugdleden, maar er staan er ook 350 op de wachtlijst.

Ook Rob Mattheijssen, penningmeester van de hockeytak van Kampong, legt bij de komende huurverhoging een link met de maatschappelijke functie van de club. En hij sluit niet uit dat het nieuwe systeem ertoe leidt dat er minder wordt gesport op de hockeyvelden van Kampong.

‘Het uitgangspunt om te komen tot een objectiever systeem is goed. Op de bedoeling van de gemeente heb ik ook geen kritiek. Maar de uitkomst doet pijn.’

Volgens zijn inschatting betaalt Kampong straks zo’n 10.000 euro meer per jaar. De helft van die verhoging komt voor rekening van uit de stijging van de tarieven. De pijn bij Kampong zit volgens Mattheijssen vooral in die andere helft; de uitkomst van een nieuwe systematiek voor de huur van velden op trainingsdagen, waarin straks voor elk uur moet worden betaald. Nu nog betaalt Kampong een maximum bedrag per veld. ‘Als dat vervalt, is de prikkel er uit om de kunstgrasvelden volledig te benutten, tot in de late uren van de avond.’ Niet alleen voor Kampong een probleem, volgens Mattheijssen. ‘Dit raakt alle clubs met grote druk op de velden.’

 

Wil je dit artikel nog eens rustig op papier nalezen of delen met collega’s, familie, vrienden, kennissen en buren? Bestel deze editie!