Nog geen uitsluitsel roeibaan polders Rijnenburg en Reijerscop

Beleid Redactie

De gemeenteraad ging donderdag akkoord met het voorstel om ruimte te bieden aan maximaal acht windmolens en 230 hectare zonnevelden in polders Rijnenburg en Reijerscop voor een periode zo lang als nodig is voor een haalbare business case. De aanleg van een energielandschap krijgt daarmee voorrang op woningbouw en een oplossing voor het gebrek aan roeiwater in en om Utrecht. De gemeente stelt de haalbaarheid van een eventuele roeibaan op een later tijdstip te willen onderzoeken.

Utrecht wil als grootverbruiker binnen de regio een belangrijke bijdrage leveren aan de Regionale Energie Strategie. Met het energielandschap zou bijna 20 procent van de elektriciteitsvraag van de stad opgewekt worden. Het plan laat daarnaast ruimte voor eventuele woningbouw tijdens de exploitatieperiode van het energielandschap. Een permanente invulling van de polders zal later dit jaar verder worden besproken in het kader van de Ruimtelijke Strategie Utrecht.