Noodloket ondernemers ook voor sportverenigingen

Overig nieuws Redactie

Het NOC*NSF meldt vandaag dat het zogenaamde Noodloket ook voor sportverenigingen en ondernemers in de sport is open gesteld. Wanneer deze groep zich ook direct getroffen ziet door de gevolgen van de coronacrisis, kunnen zij onder bepaalde voorwaarden een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro aanvragen. NOC*NSF is nog aan het bekijken in hoeverre getroffen sportverenigingen en sportondernemers met deze regeling geholpen zijn.

Op haar site licht NOC*NSF een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen toe. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen. Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is, bijvoorbeeld een sportkantine. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste €4.000 zijn, net als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode.