Obligatieplan FC De Bilt moet financiële soelaas bieden

Overig nieuws Redactie

In deze tijd van afstand houden communiceren de verenigen vooral online met hun leden. Het is een heilzame manier om de leden op de hoogte te houden van wat er speelt, zeker na het bericht van de overheid dat alle accommodaties tot 28 april zijn gesloten. Financiële zorgen, daar gaat vooral over in de updates die besturen op hun websites zetten. Wat opvalt in die stroom van berichten is dat toch elke club weer zijn eigen problematiek heeft, het gebrek aan inkomsten uitgezonderd, en zijn eigen oplossingen.

Zo meldt voetbalvereniging IJFC: ‘Per saldo zal IJFC over dit boekjaar verlies maken, ondanks diverse vormen van steun, zoals: een vast bedrag vanuit de overheid van 4000 euro, een compensatie van 90% vanuit de overheid voor de kosten van trainers in loondienst, de nationale voetbalbond (KNVB) laat de laatste twee (van tien) termijnen van elk 2400 euro inzake doorbelasting van de kosten van haar apparaat (inclusief scheidsrechters, etc.) achterwege, bierbrouwer Bavaria heeft aangegeven alle bier terug te halen, zowel aangebroken als niet-aangebroken tankbier en fusten; de in rekening gebrachte bedragen worden volledig gerestitueerd, frisdrankenleverancier Vrumona uit Bunnik heeft aangegeven hetzelfde te doen voor limonade en het verbruik van gas, water en elektra gaat uiteraard omlaag; dit wordt ofwel direct verrekend (elektra) dan wel verrekend via verlaging van de voorschotten (gas met 20%).’

Maar de IJsselsteinse voetbalclub heeft meer zorgen, zo laat het bestuur weten. ‘De problemen voor IJFC en vergelijkbare verenigingen zitten echter met name in de volgende posten: de afschrijvingen op de in het verleden gedane investeringen in kantine, kunstgrasvelden, kleedkamers, doelen, etc., waarvoor (nog) geen compensatie wordt geboden, diverse kosten die gewoon doorlopen: onderhoud kunstgrasvelden, huur velden van de gemeente, WOZ, verzekeringen, service-abonnementen kassasysteem, etc., geen inkomsten meer van de Voetbal-BSO (buitenschoolse opvang van kinderen) en last but not least: het mislopen van de kantine-omzet in de rest van het seizoen van ruim 60.000 euro, waarop wij dankzij de belangeloze inzet van vele vrijwilligers normaliter een marge behalen van circa 55%. Wij derven nu een nettobedrag van circa 35.000 euro.’

IJFC laat de leden via de site weten ‘dat de liquiditeitspositie nog voldoende is’. Het weet zich bovendien gesteund door ‘zeer loyale leden en sponsoren’. En, in tegenstelling tot het Zeister Schaerwijde: ‘Verzoeken om restitutie van bijvoorbeeld een deel van de contributie hebben ons nog niet bereikt.’

Dat laatste zou op basis van de geschetste situatie ook niet mogelijk zijn, betoogt het leidinggevend orgaan. ‘Want hoewel het per lid om circa ongeveer 45 euro gaat (en dat willen wij zeker niet bagatelliseren), gaat het voor IJFC als geheel om ruwweg 35.000 euro (25% van de begroting). Dat verlies kan IJFC er niet bij hebben, trouwens geen enkele vereniging, bovendien zou dit betekenen dat komend seizoen zowel de contributie als de prijzen in de kantine flink omhoog moeten.’

 

Obligatieplan

Is de buitenschoolse opvang bij IJFC gesloten, in De Bilt wordt daar dan weer anders over gedacht, zo laat FC De Bilt op de eigen site weten: ‘In overleg met de gemeente is besloten dat dagopvang Partou geopend blijft.’

De Biltse voetbalclub komt, in tegenstelling tot VVA ’71 dan weer goed weg met de maatregel van de KNVB om het totale amateurvoetbal stop te zetten. Dat betekent onder meer geen promotie en geen degradatie. En dat is in deze tijd dan toch een meevaller voor FC De Bilt dat hekkensluiter was/is in de eerste klasse A (West I) van het zaterdagvoetbal.

FC De Bilt laat verder weten dat van terugbetalen van contributie geen sprake kan zijn: ‘De financiële gevolgen die de coronamaatregelen veroorzaken, zullen we met z’n allen moeten dragen; onze club, onze medewerkers, onze partners en onze leden. FC De Bilt kan dan ook geen contributie terugbetalen aan haar leden. Als vereniging zijn wij namelijk financiële verplichtingen aangegaan voor het hele seizoen, die moeten wij ook nakomen, zelfs als we uitstel krijgen op sommige posten.’

De club wil daarnaast van de nood een deugd maken en roept leden en sponsors op om mee te doen aan een obligatieplan. Daarmee wil FC de Bilt de liquiditeitsproblemen te lijf gaan waarmee het al langere tijd kampt. ‘Dat maakt het voor de penningmeester onmogelijk tijdig aan de financiële verplichtingen naar crediteuren te voldoen.’  De aan te schaffen obligaties worden over een termijn van vijf jaar terugbetaald. Met een rente van 2%. ‘Dat is meer dan u bij uw bank krijgt op dit moment.’

Andere mogelijke financiële ondersteuning (‘heel makkelijk’) ziet de club dan weer in deelname aan de Vriendenloterij voor FC de Bilt. ‘De inkomsten voor FC de Bilt zijn ongeveer 75 euro per deelnemer per jaar.’ Maar of het hoofd van de leden in deze financieel onzekere tijden daarnaar staat, is de vraag.

 

FC Abcoude

FC Abcoude tenslotte laat weten de afgelopen week zeer hard te zijn getroffen door het overlijden van twee leden aan het coronavirus. Het drukt eenieder met de neus op de feiten, de Utrechtse Sportkrant leeft mee met allen die ons in deze ongekend zware periode zijn ontvallen.