Old Course Loenen ziet toename ledenaantal sinds heropening

Golf Redactie

Sinds de greens en fairways van de Nederlandse golfclubs weer voor spelers geopend werden, constateert Golfclub in Loenen aan de Vecht 'Old Course Loenen' een nieuwe stroom aan leden. Na de heropening van de golfbaan zijn er meer leden bijgekomen dan normaliter in een kalenderjaar. Deze onverwachte aanwas van circa dertig leden is met name afkomstig uit de wijde omgeving van de Vechtstreek. Het gaat hierbij vaak om buitensporters voor wie de opheffing van de corona-stop vrijwel meteen overging in de zomerstop van hun sport.

Bovendien zullen velen, door de omstandigheden gedwongen, hun vakantie in eigen land doorbrengen en brengen dan graag tijd door op een lokale golfbaan. Golf is met bijna 400.000 geregistreerde leden de vierde grootste sport van Nederland, na voetbal, tennis en sportvissen.

Old Course ziet geen probleem in het toelaten van de nieuwe leden: ‘Er staat een geplande uitbreiding in het vooruitzicht en bovendien leent de sport zich om corona-proof actief te kunnen zijn. Zelfs bij een volle baanbezetting en met inachtneming van de 1,5 meter-regel staat elke speler meer dan een halve hectare vrije natuur ter beschikking.’ Vooralsnog wordt het aantal van 550 leden als maximum aangehouden voor een optimaal gebruik van de huidige capaciteit van de golfbaan.