Ondanks spoedzitting hoopt EDO op goede uitkomst conflict met gemeente

Voetbal Robert Jan van der Horst

Onzekerheid troef voor vv EDO dat rond het 100-jarig bestaan op 15 februari 2021, zoveel positieve aandacht genereerde. De club wil en kan groeien, maar ziet zich daarin beperkt door de komst van FC Utrecht en de Rashonden Vereniging. Eind van deze maand diende daartoe een spoedzitting bij de voorzieningenrechter. Wat is het geval. FC Utrecht schuift aan op het sportcomplex aan de Manitobadreef in Overvecht-Noord, noodzakelijk omdat het op het eigen trainingscomplex Zoudenbalch, waar ook de jeugdopleiding en Jong FC Utrecht een plek hebben, uit z’n jasje groeit.

Op zich heeft de jubilaris daar geen moeite mee. Voorzitter Frits de Ru: ‘De contacten met de FC zijn goed en prettig. FC Utrecht krijgt drie trainingsvelden en een soort duplex-gebouw met daarin kleedkamers, medische ruimte en spelershome. Dat ziet er mooi uit. Wij denken dat de komst van de betaald voetballers goed is voor de uitstraling van EDO, maar we komen daardoor zelf in de problemen omdat we een stuk trainingsveld kwijt raken en beperkt worden in onze groei.’

Reden voor EDO om een spoedzitting aan te vragen bij de voorzieningenrechter. Die diende eind februari. De eis van EDO is dat de gemeente per direct stopt met de aanleg van de velden van FC Utrecht. De uitspraak is op 5 maart.

De groeiende zaterdagclub vreest capaciteitsproblemen. Inmiddels zijn al lichtmasten verwijderd en een veld is omgeploegd. Bij de komst van FC Utrecht gaat bovendien nog een deel van de parkeercapaciteit verloren. Volgens EDO-bestuurslid Henrik Wienen, namens EDO aanwezig in de ‘rechtszaal’, moet de spoedzitting dan ook niet gezien worden als een actie tegen FC Utrecht, maar tegen de gemeente. EDO vindt dat het voor z’n eigen belangen moet opkomen. Daar heeft FC Utrecht, bij monde van directeur Edo Keuning, begrip voor. Maar de betaald voetbalclub voelt zich, net als EDO, klemgezet door de plannen van de gemeente.

Daar komt bovenop de op handen zijnde verhuizing van de Utrechtse Rashonden Vereniging (URV) van de Zuilense Norbruislaan naar Utrecht-Noord, zoals de gemeente Utrecht dat voor ogen heeft. EDO, een zaterdagclub met 400 leden, en de gemeente zijn het vooral niet eens over de gehanteerde rekenmodellen voor onder meer de parkeerdruk en het voorziene capaciteitstekort. Voorzitter Frits de Ru: ‘Laat ik voorop stellen dat we URV het allerbeste en een mooie locatie gunnen. Maar wij voorzien problemen op de zaterdag als URV hier naar toe komt. Aannemelijk is namelijk verreweg de meeste hondenbezitters met de auto komen. Wij hebben veertien elftallen. Veel van onze leden komen al op de fiets omdat ze na afloop van hun wedstrijden een biertje willen drinken, maar de bezoekende clubs doen dat natuurlijk niet. Bovendien: we willen en kunnen groeien, maar dat wordt op deze manier welhaast onmogelijk.’

Overvecht-Noord

Tot op heden hadden de voetballers het rijk alleen op sportcomplex Overvecht-Noord, waar in het verleden de voetbalclubs HMS (eerst ook nog honkbal, later cricket) en VVOO speelden. Velden te over. Maar met de komst van FC Utrecht en URV komt EDO in het gedrang. Als het aan de gemeente ligt, moet EDO op zaterdagochtend een veld, van de huidige drie, afstaan aan URV.

Wat wel in het voordeel van EDO spreekt, is dat het eindelijk, als laatste club in Utrecht, de beschikking krijgen over een kunstgrasveld, dat overigens wordt betaald door FC Utrecht. De Ru: ‘Dat is natuurlijk prettig, maar zorgt tevens weer voor een ander probleem. We kunnen dan weliswaar op alle avonden trainen, maar daar staat tegenover dat we extra vrijwilligers moeten zien te vinden om dat organisatorisch mogelijk te maken. Denk aan de bemanning van de kantine die dan elke avond, behalve op zondag uiteraard, open is. We komen er vooralsnog niet uit met de gemeente, maar ik hoop dat het op korte termijn wel lukt.’

Naast EDO en FC Utrecht, dat volgens de plannen deze zomer al met de eerste selectie verhuist, zijn ook de inliners van Utrecht Disaster (overdekte baan) en de Tennis Academy (twee banen) gehuisvest op sportpark Overvecht-Noord. Het is de bedoeling dat FC Utrecht zo’n tien jaar te gast is aan de Manitobadreef. Binnen die termijn moeten de gewenste aanpassingen op trainingscomplex Zoudenbalch, in de schaduw van stadion Galgenwaard, zijn gerealiseerd.

De verhuizing van URV, aanvankelijk voorzien in de zomer van 2020, ging overigens vorig jaar niet door omdat de gemeente verkeerde rekenmodellen had gehanteerd bij de bezetting van de velden van EDO.