Onderscheiding voor bridgers

Bridge Denksport Redactie Utrechtse Sportkrant

Het zijn keien van clubmensen, Nellie Birkhoff uit IJsselstein en Piet Baas uit Harmelen. Door de Nederlandse Bridge Bond (NBB) zijn ze dan ook onderscheiden voor hun verdiensten binnen de sport met de zogeheten Kei. Dat gebeurde op de wekelijkse clubavond van hun vereniging.

Nellie Birkhoff

Nellie Birkhoff is actief bij twee Utrechtse verenigingen, BC Oog in Al en BC’80. Laatstgenoemde club had haar voorgedragen voor de onderscheiding.

‘Nellie is altijd aanwezig, altijd bereid om te helpen, is een van de stille krachten  binnen onze vereniging. Ze fungeert als spin in het web, is altijd opgewekt, recht door zee, en verricht hand- en spandiensten. Ze is een van de steunpilaren van wie je niet in de gaten hebt wat ze allemaal doet.

Ze kent iedereen, binnen en buiten de vereniging en is een bron van informatie. Het wordt tijd om een van die steunpilaren te benoemen en te eren,‘  aldus de motivering van BC ’80.

 

Piet Baas

Piet Baas is tientallen jaren betrokken geweest bij het reilen en zeilen van B3R in Harmelen. Hij is nu met ‘pensioen’.

B3R:  ‘Piet was atijd de “hoeder” over een verantwoord verloop van de competities. Hij zorgde voor het up-to-date en werkbaar houden van de reglementen. Bij alles stond integriteit voorop. Toelichtingen op spellen schrijven voor het clubblad was nooit een probleem evenals artikelen over arbitrage, ethiek, gedrag aan tafel.

Hij verzorgde lange tijd een biedwedstrijd voor de leden waarvoor hij de paren bij hem thuis uitnodigde.‘

De NBB is met bijna 120.000 leden en zo’n 1000 verenigingen relatief gezien de grootste bridgebond ter wereld. Nederland spreekt een woordje mee in het topbridge, al vielen zowel de mannen (open team) als de vrouwen een maand geleden op het WK buiten de medailles. Maar voor verreweg de meeste bridgers telt vooral de wekelijkse clubavond. Om het legioen vrijwilligers in het zonnetje te zetten is door de NBB de Kei in het leven geroepen.