Ook zonder sport is ongewenst gedrag nog niet verdwenen

Overig nieuws Redactie

Aangemoedigd door het steeds groter wordende misbruikschandaal in de Britse voetbalwereld, durfde voormalig toptalent van Vitesse Renald Majoor, te vertellen over het seksueel misbruik door een teamleider waar hij op zijn twaalfde mee te maken kreeg. Om die reden verloor hij plezier in voetbal en stopte op zijn achttiende. Zijn missie is nu om (seksueel) misbruik in de sport uit te bannen. Met het tijdelijk stilvallen van de sport, is het ongewenste gedrag nog niet verdwenen, daarom moet er aandacht voor blijven vindt ook SportUtrecht.

Eind 2019 ontving Majoor’s stichting De Stilte Verbroken een tweejarige subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In een interview met KC Sport en Bewegen vertelt hij: ‘Ik zie de subsidie als grote erkenning voor deze strijd. Ik krijg de mogelijkheid om mijn stichting verder uit te bouwen. Aan het einde van het eerste kwartaal gaat het nieuwe platform ‘Sporters helpen Sporters’ online. Het platform is er voor vragen en vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, van sporters zelf en van hun omgeving. Het platform geldt als wegwijzer en kenniscentrum. Verder organiseert onze stichting samen met sportbonden allerlei bijeenkomsten voor sportverenigingen om met bestuurders, trainers en vrijwilligers te spreken over grensoverschrijdend gedrag. Zo willen wij letterlijk de stilte verbreken.’

Majoor ziet mezelf als initiator, als ervaringsdeskundige en als een landelijk ambassadeur, met als doel dat mensen veilig kunnen sporten en iedere verstoring daarvan bespreekbaar maken. ‘Als er iets is, moet je daarover kunnen praten. Het niet wegstoppen in schaamte, in angst voor het breken van je sportcarrière, of je plezier in de sport’ zegt hij op zijn website.

Lees hier het hele interview met Renald Majoor.

 

Webinar sociale veiligheid

In dit kader organiseert SportUtrecht op 28 mei een webinar Sociale Veiligheid voor bestuursleden, vertrouwenscontactpersonen en commissieleden van sportverenigingen. Onder leiding van Nelly Voogt, expert VOG Centrum Veilige Sport Nederland, NOC*NSF wordt er in gegaan op sociale veiligheid (het ontbreken van agressie, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag) op de sportclub. Deelnemers wisselen van gedachten met de expert en andere sportbestuurders/vrijwilligers, en krijgen een overzicht van de maatregelen die getroffen moeten worden om de vereniging sociaal veilig te maken.

Uitnodiging-webinar-CentrumVeiligeSport