Oplossing capaciteitsprobleem Olympos nog lang niet in zicht

Beleid Robert Jan van der Horst

Het lijkt er niet op dat er op korte termijn een oplossing komt voor het capaciteitsprobleem van de studentensporters op het Utrecht Science Park. En dat terwijl Sportpark Olympos uit z’n voegen barst. Al jaren. Daardoor konden 2100 studenten vorig jaar niet sporten. Geruime tijd wordt aangedrongen op een ‘Olympos 2.0’, zodat alle sportende studenten op het USP terecht kunnen. Maar een oplossing is niet snel voorhanden. Voor de Universiteit Utrecht is sport geen kerntaak en de gemeente Utrecht voelt zich geen partij, omdat de grond waarop Olympos is gevestigd eigendom is van de universiteit.

Beide partijen wijzen in deze kwestie naar elkaar, waardoor een soort patstelling is ontstaan.

Reden voor PvdA, Student en Starter, D66, VVD en CDA op 11 februari vragen te stellen aan sportwethouder Van Ooijen. ‘In antwoord op de vragen, stelde de gemeente dat de studentensportclubs niet voor iedereen toegankelijk zijn’, aldus commissielid Lau Bosse (PvdA). Nog een argument van de lokale overheid om vooralsnog de handen af te trekken van Olympos.

Een dag later evenwel was er overleg tussen de Universiteit Utrecht, Van Ooijen en wethouder ruimtelijke ontwikkeling Klaas Verschuure (D66) over een omgevingsvisie die wordt ontwikkeld over het gebied in Utrecht-Oost. Bosse: ‘Dat rapport verwachten we over een half jaar.’ Daar wil overigens Student en Starter-raadslid Tessa Sturkenboom op voorhand niet op wachten. ‘Ik zit te broeden op een tussenstap.’

 

Ruimte

Niet alleen Olympos kan extra ruimte hard gebruiken. Ook de universiteit zoekt uitbreiding. Bosse: ‘Universiteit Utrecht, dat werk verschaft aan negen procent van de Utrechtse beroepsbevolking, wil een parkeergarage bouwen op het terrein van Olympos.’ Maar dat hoeft niet per se nadelig te zijn voor de studentensport in Utrecht. Bosse: ‘Er is gesproken over het verplaatsen van Olympos, meer in de richting van Maarschalkerweerd. Dat zou voor studenten, die veelal op de fiets komen, nog dichter bij de stad zijn. Voorwaarde voor een hele nieuwe accommodatie is voor de PvdA evenwel dat minimaal de huidige capaciteit wordt behouden, maar dat ook ruimte blijft voor uitbreiding.’

Mocht Olympos toch op de huidige plek blijven, dan is expansie van de accommodatie noodzakelijk, vindt Bosse. ‘De voetballers van Odysseus en de rugbyers bijvoorbeeld maken gebruik van één veld. In augustus ligt dat er prachtig bij, maar in september is het kapot gelopen. En naast de drie bestaande sporthallen die Olympos telt, denken we aan een vierde. Er is sowieso een tekort aan sportvelden in Utrecht, dus het is ook niet mogelijk de studentensporters elders onder te brengen.’

 

Subsidie

De studentensporters vallen tussen wal en schip, zoveel is duidelijk. ‘Een uitdrukking die ik vaker heb gebruikt en die de situatie goed weergeeft’, zegt Sturkenboom, die vijf jaar geleden  studentensportbestuurder was en bekend is met deze problematiek. ‘Utrecht geeft per hoofd van de bevolking een subsidie van ongeveer 100 euro voor sport. Die krijg je niet direct, maar je ‘ziet’ deze terug wanneer je een gymzaal huurt, bijvoorbeeld. Studenten, die niet in het Utrechtse bevolkingsregister zijn ingeschreven, krijgen niets.’

Als het Utrecht Science Park (USP, de voormalige Uithof) wordt her-ontwikkeld zou een mooie oplossing zijn het complex voor iedereen toegankelijk te maken, dus ook voor niet-studenten, meent Sturkenboom: ‘Dat gebeurt eigenlijk nu ook al, want ook werknemers van het ziekenhuis UMC kunnen van de faciliteiten op Olympos gebruik maken.’

Het maakt Sturkenboom niet uit wat de uiteindelijke oplossing wordt: uitbreiding van de huidige capaciteit op het USP of verplaatsing naar Maarschalkerweerd. ‘Als er maar meer ruimte komt.’ Het raadslid voor Student en Starter ziet verder kansen in een samenwerking tussen Wetenschappelijk Onderwijs (universitair), Hogeschool Utrecht en het Middelbaar Beroeps Onderwijs, in totaal zo’n 69.300 studenten. ‘Het zou mooi zijn als we als één organisatie kunnen optrekken.’