Opmars

Column Pim van Esschoten 'Eindsignaal'

Wat zijn we weer lekker gemiddeld in Utrecht. Begin vorige week publiceerde NOC*NSF het rapport 'Zo sport Nederland', een stand van zaken in het bewegende land. Over de afgelopen vijf jaar zijn meer mensen gaan sporten en nog vaker ook. In de provincie doet 65 procent van de Utrechters dat, precies het landelijk cijfer.

Tja. Ik had een stille hoop dat we er toch een tikkeltje bovenuit zouden steken. De stad afficheert zich immers graag als relatief jong en hoogopgeleid, precies de groepen die – ook weer relatief – meer sporten en bewegen. Maar nee, we zijn gemiddeld. We volgen slechts de trend.

In de afgelopen vijf jaar – van 2013 tot en met 2018 – nam de sportdeelname in Nederland met 8,6 procent toe. Mooi afscheidscadeautje voor André Bolhuis, zou je kunnen zeggen. Hij leidde immers negen jaar het bestuur van NOC*NSF dat inzette op een plek in de top tien van alle sportlanden in de wereld én plus tien, het streefcijfer bij alle pogingen om het land in beweging te krijgen.

De tandarts uit Soest (72) is veelvuldig te vinden bij zijn oude club Kampong. En juist daar, bij de clubs dus, gaat het niet zo florissant. In vijf jaar tijd daalde immers het ledental. Licht weliswaar, amper één procent, maar de verenigingen profiteren dus niet van die toename van het aantal sporters. Het zijn vooral de pubers die afhaken als lid. Zestig procent van de 14-jarigen is nog lid van een club, onder de 20-jarigen is dat gehalveerd. Niet dat die pubers sport niet meer leuk vinden, integendeel, ze haken af omdat het klassieke aanbod van trainen en wedstrijden spelen gewoon niet aansluit bij hun wensen. Clubs die daar goed op inspelen, stelt NOC*NSF, slagen er wél in de jeugd vast te houden.

De jongeren die afhaken, kiezen vaker voor sporten die ze buiten verenigingsverband om kunnen beoefenen. Urban sports, denk je dan. Maar nee, NOC*NSF noemt hardlopen en fitness als voorbeeld. ‘Ook ‘nieuwe’ sporten als survivalrun zijn aan een opmars bezig,’ ziet NOC*NSF.

Daar was onlangs iets van te zien in Utrecht. Een soort urban survivalrun, een echte uitdaging langs Utrechts mooiste dreven. NOS Teletekst meldde ’s middags dat het chaos was bij de Utrecht Marathon, Onzin, niks van waar. In Utrecht werd een geheel nieuwe trend ingezet. Even simpel als doeltreffend, inspelend op de wensen van de jeugd. Je leidt het peloton gewoon een paar kilometer door de stad en zegt plots: zoek het maar uit! Survival je maar rot.

Zo moeten we het volgend jaar ook bij de Vuelta doen.