Oproep aan kabinet jongeren te helpen

Beleid Redactie

Jongerenorganisaties en sportbonden slaan de handen ineen en roepen het kabinet op om zo snel mogelijk jongeren in groepen of teamverband (buiten) te laten sporten op hun vereniging. Onder meer de nationale voetbal-, tennis- en zwembond, maar bijvoorbeeld ook jong.nl en de Nederlandse scouting stellen in een open brief aan het kabinet dat vaste trainingsgroepen en de sociale structuren van verenigingen voor de meeste Nederlanders cruciaal zijn om regelmatig te blijven sporten en bewegen. Zodra dat weg valt, worden jongeren extra hard geraakt.

‘Jongeren zijn gedurende de coronacrisis aanzienlijk minder gaan sporten, wat een negatieve invloed heeft op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. De inspanningen van de Rijksoverheid om de coronapandemie te bestrijden, worden door zowel de sportsector als de jongerenorganisaties erkend. Wij nemen gedurende deze crisis samen onze verantwoordelijkheid om het coronavirus te overwinnen. Dat neemt niet weg dat veel jongeren zich in een schrijnende situatie bevinden. Op een leeftijd dat de wereld voor hen opengaat, zitten velen langdurig eenzaam thuis. Jongvolwassenen missen inmiddels al maandenlang de mogelijkheid om met leeftijdsgenoten samen te sporten. Om even bij je vereniging gezond bezig te zijn en de sleur van dagenlang binnen zitten te doorbreken. Ze kunnen hun vrienden amper zien en er is geen uitlaatklep meer.’

De ondertekenaars stellen dat vooral op jonge mensen in Nederland de huidige maatregelen een enorme wissel trekken.

Ondertekenaars van de oproep aan het kabinet

Bovenstaande sportbonden en jeugdraden, studentenorganisaties, jongerenorganisaties en de duizenden sport- en jeugdverenigingen in Nederland zijn ervan overtuigd dat ze juist in deze periode een deel van de oplossing kunnen bieden. ‘We beschikken al over een ijzersterke verenigingsinfrastructuur met een breed en divers aanbod. De sportsector en jongerenorganisaties kunnen samen de jonge Nederlander op een veilige en gecontroleerde manier in teams of groepen actief laten zijn, waardoor tevens sociaal contact wordt hersteld en eenzaamheid wordt teruggedrongen. Wij kunnen hen fit, gezond en weerbaar houden door hen hun favoriete buitensport te laten beoefenen onder deskundige begeleiding. Wij vinden dat nu het moment is om jongvolwassenen de gelegenheid te bieden uit hun sociale isolement te komen.
De verenigingen zijn er klaar voor en de bonden, sportorganisaties, jeugdorganisaties en NOC*NSF ondersteunen hen waar nodig met raad en daad.’

Lees hier de oproep aan het kabinet.