Over MMHC Voordaan

Hockey Utrechtse sportverenigingen Ted Vermeulen

MMHC Voordaan werd opgericht op 5 november 1935, in de Utrechtse wijk Tuindorp, dat toen net als Groenekan nog deel uitmaakte van de gemeente Maartensdijk. Vandaar de naam ‘Maartensdijkse Mixed Hockey Club’. De naam ‘Voordaan’ werd ontleend aan het voormalige landgoed en huis Voordaan, en het gelijknamige bos gelegen naast het huidige complex aan de Lindelaan in Groenekan.

Voordaan

De eerste leden kwamen voornamelijk uit datzelfde Tuindorp, De Bilt en natuurlijk het nabij gelegen dorpje Groenekan, alwaar een weiland kon worden gehuurd om de zaterdagmiddag wedstrijden te spelen. Door de week was het veld voor de schapen en een voormalige stal tussen beide velden in werd omgebouwd tot het eerste ‘clubhuis’, dat tot 1967 dienst deed.
Nadat in 1952 de eerste jeugdleden werden toegelaten, telde de vereniging in 1967 ruim 300 leden en voorzien werd dat die wel kon gaan groeien naar zo’n 500 à 600 leden. Het door de Groenekanse architect H.H. Boswijk gemaakte ontwerp voor het destijds ‘nieuwe’ clubhuis werd met hulp van veel Voordaanse vrijwilligers in enkele maanden tijd gebouwd.
In de jaren zeventig greep de vereniging de kans om het perceel van, nu, circa 4,3 hectare over te nemen van de toenmalige eigenaar, de leden grootgrondbezitters makend. In 2005 werd al een ledenaantal van 1200 bereikt en werd een eerste ontwerp gepresenteerd voor de huidige behuizing. Architect Jacob Borren uit Leeuwarden sprak met zijn plannen het meest tot de verbeelding en hij kreeg in 2007 de opdracht het nieuwe clubhuis te realiseren. Het oude clubhuis ging 3 juni 2008 onder de slopershamer en op 10 januari 2009 konden alle leden voor het eerst kennis maken met het gebouw dat er nu staat. Voordaan beschikt sinds dit seizoen over een waterveld. Daarnaast ligt een semi-waterveld en aan de rand van bos Voordaan liggen nog twee zand-ingestrooide kunstgrasvelden.

 

Familieclub

Hoewel niet gezegd kan worden dat Voordaan nog een ‘kleine familieclub‘ is, heeft de vereniging veel kenmerken die dat beeld versterken. De meeste leden kennen elkaar en, of er nu gewonnen of verloren wordt, na afloop is het er niet minder gezellig om. Velen blijven graag na de wedstrijd ‘even hangen’, kijken nog een wedstrijd van één van de andere teams of schuiven aan rond de (oude) openhaard om er gezellig even bij te kletsen. Daarnaast wordt iedereen jaarlijks ingeschakeld voor allerlei hand- en spandiensten rondom clubhuis en terrein, wat bijdraagt aan de saamhorigheid binnen de club. Zo nam afgelopen zomer een groep vrijwilligers het clubhuis onder handen genomen om de sfeer te verbeteren. De muren kregen evenals het meubilair een andere kleur en er kwam een ‘wall of fame’ waar honderden oude foto’s op behang zijn geprojecteerd.

Op sportief gebied is Voordaan niet onbesproken. Genoten de dames in de zestiger jaren de meeste bekendheid (het toenmalige eerste vrouwenelftal miste op een haar na het landskampioenschap) en telde Voordaan meerdere ‘internationals’ (met Heleen Welschen-van Rooij als meest bekende), in 2007 haalden de mannen alle landelijke media door in een zinderende play-off wedstrijd het Haagse Klein Zwitserland naar de overgangsklasse te verwijzen en zelf voor het eerst in de geschiedenis te promoveren naar de Hoofdklasse.