Paaldame

Column Pim van Esschoten 'Eindsignaal'

Er moet iets zijn misgegaan in alle euforie. De avond was gevallen, de uil was opgestegen en in zijn overwinningstoespraak stelde Thierry Baudet de hele linksige mikmak in de architectuur, wetenschap, media, politiek en het onderwijs verantwoordelijk voor het verval van onze ooit zo florerende cultuur. En nu was hij geroepen naar het front om - tussen alle brokstukken - de renaissance te leiden. Er ging een gejuich op in theater Figi. Te Zeist.

Wat er misging? Hij vergat de sport.

Goh, de sport hoort thuis in dat rijtje der kwaden. Sinds mensenheugenis mengen allerlei culturen zich in de sport. Niet zo vreemd, in de sport worden mensen beoordeeld op hun kunnen, niet op hun afkomst. Natuurlijk schuurt dat ook wel eens, misschien vaker dan ons lief is. Feit is dat het gebeurt, het is gaande.

Zou Baudet zondagavond zijn boek terzijde hebben gelegd op het moment dat op televisie de fanfare de volksliederen van Nederland en Duitsland ten gehore bracht? Zou hij hebben meegekeken hoe de camera langs de veelkleurige koppen van die 22 spelers gleed en hebben verzucht: ‘Die Duitsers ook al… Pure oikofobie.’

En hoe ziet Baudet die renaissance in de sport? Zou hij in gedachten al Theo Hiddema naar voren hebben geschoven als minster van het toekomstige Ministerie van Wedergeboorte, waaronder de kunsten, de sport en nog zowat zaken zullen vallen? Het is gissen zolang FvD geen partijprogramma heeft en we het moeten doen met de sfeer van zijn toespraken. Worden de doelpalen weer vierkant? Verdwijnt het in onze cultuur geïmporteerde judo en worden alle beoefenaars naar het worstelen gedirigeerd? Grieks-Romeins dan, géén olieworstelen uiteraard. Hiddema in gedachte zullen sporten als basketbal, volleybal, BMX’en, skateboarden, wandklimmen en honkbal verdwijnen. ‘Aanstellerij,’ zal de minster zeggen. ‘Ga fierljeppen. Of hoepelen.’

Geen probleem overigens, mochten de decreten van het Minsterie van Wedergeboorte niet geheel in lijn zijn met internationale afspraken. Daar hebben ze bij FvD sowieso weinig mee op. Die afspraken vertroebelen slechts de schoonheid van onze eigen sportcultuur.

Korfbal zal een verplicht vak op school worden. Niets zo eigen als korfbal. In tijden dat onze cultuur leidend was in de wereld en de mooiste schilderkunst en architectuur voortbracht, ontstond immers ook het korfbal. Sterker nog, het middenvak zal terugkeren. Ooit verdwenen in een tijd van twijfel over de eigen korfbalcultuur. Terug dus, dat middenvak. Net als de paaldame. Past ook prima in de opvattingen van Baudet over de rol van de vrouw en de man.

Het worden bijzondere tijden.