Politiek

Column Pim van Esschoten 'Eindsignaal'

Over de waarde van sport voor de Utrechtse samenleving niets dan goeds, zo blijkt uit de verkiezingsprogramma's van negen politiek partijen. Jammer alleen dat het programma van de coalitiepartij SP nog niet gereed is. Kom socialisten, sluit de rijen en vertel ons snel wat het de komende vier jaar gaat worden. Liefst vóór 2 februari en het jaarlijks Politiek Sportcafé van de VSU, deze keer bij Desto.

Pim van Esschoten

Natuurlijk zet elke partij eigen accenten. Zoals ook in de negen programma’s overeenkomsten zijn te vinden. Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen, de wachtlijsten bij verenigingen moeten worden bestreden, aandacht voor extra accommodaties in de snelgroeiende stad én aandacht voor de openbare ruimte, het groen en de stadsparken, om de ongebonden sporter alle ruimte te geven. Bovendien zijn (vrijwel) alle partijen er van doordrongen dat er nu snel een roeibaan moet komen. In polder Rijnenburg.

Prima. Maar een tikkie argwanend blijf ik wel. Die mooie zinnen waren ook vier jaar geleden te lezen. Na de verkiezingen formeerden D66, GroenLinks, VVD en SP een coalitie. In hun toch al lijvige akkoord waren slechts vijf zinnen over sport terug te lezen. Dat zette de sport op achterstand en die is de afgelopen vier jaar niet meer ingehaald.

Vooruit, het was 2014. Bezuinigingen, stijgende werkloosheid, problemen genoeg. Sport was geen hoofdzaak. Toch bleef het aantal Utrechters bij een vereniging stijgen, tegen de landelijke trend in. Maar die wachtlijsten, tekort aan accommodaties en stijgende tarieven zijn de addertjes onder het kunstgras.

Tegenvallend is de aandacht voor topsport. ‘Topsport is prachtig, maar daar hoeft de gemeente niet aan mee te betalen,’ schrijft de ChristenUnie zelfs. Alsof top- en breedtesport niet onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De VVD is de enige partij met een paragraafje over talentontwikkeling. Héél karig voor een stad die zijn welvaart voor een groot deel dankt aan de instroom van jong talent.

En dan die zin uit het programma van GroenLinks: ‘De gemeente moet zich minder blind staren op topsport en grote evenementen die veel geld kosten.’ Sinds wanneer staart Utrecht zich blind op topsport? En kunnen ze bij GroenLinks niet even navragen bij de broeders en zusters van de partij in Nijmegen wat de Vierdaagse en de Zevenheuvelenloop voor die stad doet. Juist die evenementen weten grote groepen mensen te bereiken en aan te zetten tot sportdeelname.

Utrecht heeft nooit voorop gelopen in topsport of organisatie van grote sportevenementen. Daar mag in deze fietsstad best een tandje bij.