Project om fitheid leerlingen te bevorderen

Overig nieuws Frank Brouwer

Als nieuwe buurtsportcoach introduceerde Tobias Wijnmaalen van Stichting Wijksport aan het begin van het schooljaar op acht basisscholen de Voel Jij je Lekker Tour. Samen met sportverenigingen en gezond leven-specialisten neemt hij de leerlingen van groep 6 een jaar aan de hand mee om ze tot een gezondere leefstijl te bewegen.

Na de afgelopen zomervakantie ging Wijnmaalen aan de slag als buurtsportcoach bij Stichting Wijk Sport. Deze organisatie was tot dat moment vooral verantwoordelijk voor het exploiteren van de ruimtes op sportcomplex Mariënhoeve, maar kreeg nu ook de ruimte om sport in zijn algemeenheid te gaan bevorderen.

Eén van de eerste dingen die Wijnmaalen kon oppakken was de Voel Jij Je Lekker Tour. ‘Onder leiding van de stichting Jong Wijk in Beweging en stichting Binding was er al een concept projectplan  ontwikkeld voor de Voel Jij Je Lekker Tour. Het idee klonk heel simpel, want ze wilden met groepen 6 van basisscholen gaan werken naar de bewustwording van een Gezonde Leefstijl. Aan mij om hiermee met de zes aangemelde basisscholen, maar ook met de verenigingen die ons sportcomplex gebruiken, aan de slag te gaan’, zo begint Wijnmaalen zijn uitleg.

Om stap één ten uitvoer te brengen, was de nieuwbakken buurtsportcoach wel weer even bezig.  Wijnmaalen: ‘Het interessante is, dat er eigenlijk niet heel veel geld is, maar dat we vooral aan de slag moesten met een slimme samenwerking op lokaal niveau. De papieren gedachte omzetten in de praktijk bleek nog een hele klus. Het lukte om verschillende partijen aan elkaar te verbinden en we konden met ruim 250 kinderen aan de slag.’

Na een voortvarend begin met een fittest en theatervoorstelling voor alle leerlingen volgt de Voel Jij Je Lekker Tour twee sporen. Wijnmaalen:

‘We hebben activiteiten voor de hele klas en in de klas vonden we verder weer een aantal ambassadeurs, de SportyKids, met wie we een intensiever wekelijks naschools programma volgen. Deze ambassadeurs koppelen dan in de klas terug wat zij beleven. Bij deze projecten voor deze ambassadeurs betrekken we ook weer de ouders.’

Een volgend hoogtepunt was de eerste ‘Vakantiesport’ in de voorjaarsvakantie. Wijnmaalen: ‘Bij het Sportykids-programma betrekken we verschillende verenigingen. In de vakanties laten we dan alles weer samenkomen. Zo brachten we een programma met Kick Fun, een survival loop, voetbal, dans, turnen en volleybal. Veel afwisseling dus en lekker bezig zijn. Alle kinderen mochten meedoen.’

Wijnmaalen is enthousiast over de brede aanpak van het project. ‘We wilden met de Tour meer aandacht geven aan een gezonde leefstijl en meer bewegen. Veel belangrijker dan diepgaande wetenschappelijke  vooruitgang gaat het om plezier, bewustwording, doen en een positieve beleving.’

Verder gaat het om samenwerking tussen partijen. En hoewel het deze eerste keer veel extra tijd vergde, is het leuk om te zien hoe zowel de sportverenigingen maar ook bijvoorbeeld de GGD, de gewichtsconsulente, kindercoach, sportaanbieders en fysiotherapeut meewerken. Buurtsportcoach Wijmaalen: ‘Volgens mij leggen we een mooie basis om de komende jaren het project als een olievlek uit te breiden.’

 


 

Wil je dit artikel nog eens rustig op papier nalezen? Bestel deze editie!