PROOST!

Gesponsord artikel

Op 5 juli 2022 deed het gerechtshof Den Haag een interessante uitspraak welk speelde tussen een amateurvoetballer en zijn voetbalclub. De voetballer had voor een tweetal seizoenen een arbeidsovereenkomst gesloten met zijn voetbalclub. Hij stelt dat hij voor beide seizoenen een loon overeengekomen is met de voetbalclub dat hoger is dan de bedragen die in zijn schriftelijke (officiële) arbeidsovereenkomsten waren vermeld.

Tijdens een gezellig avondje in de kroeg raken de amateurvoetballer en de technisch directeur van de voetbalclub in gesprek. Op enig moment komen zij bij het onderwerp “salaris”. In de juridische procedure stelt de voetballer dat hij met de technisch directeur heeft afgesproken dat een deel van zijn salaris zwart zou worden uitbetaald. Hij kon dit onderbouwen met twee bierviltjes, met daarop een hoger afgesproken salaris en de handtekening van de technisch directeur van de voetbalclub. Na de confrontatie met deze bierviltjes, stelde de directeur dat alleen was onderhandeld over het salaris en dat de bedragen op de bierviltjes (bruto) salariswensen van de voetballer waren. Hij zou geen toezeggingen hebben gedaan.

Serie ‘Sport en Recht’

Toenemende sportwet- en regelgeving maakt dat sporters en verenigingen soms hulp nodig hebben bij het doorgronden daarvan. Denk aan transferregels, tuchtzaken, doping, arbeidsvraagstukken, aansprakelijkheid, sponsoring, verenigingsrecht en goed sportbestuur. Daar kan bijna iedereen wel wat hulp bij gebruiken, zeker als er een probleem bij komt kijken. De Utrechtse advocaat Axel Beijersbergen van Henegouwen presenteert maandelijks in de Utrechtse Sportkrant herkenbare zaken waar iedereen van kan leren.

– vervolg

Maar het hof dacht daar anders over……

Volgens het hof was de technisch directeur bevoegd om namens de voetbalclub salarisbesprekingen te voeren met spelers. Daarom mocht de voetballer ervan uitgaan dat de technisch directeur bevoegd was om salarisafspraken te maken, ook op een bierviltje. Volgens het hof maakt het daarbij niet uit of de bierviltjes bij het bestuur van de voetbalclub bekend waren. De voetballer had bovendien voldoende aangetoond dat de bedragen op de bierviltjes de netto jaarsalarissen over de twee gestelde jaarseizoenen betroffen. Op basis daarvan kwam het hof tot het oordeel dat de voetbalclub het achterstallig salaris (een bedrag van € 11.000) aan de voetballer moest voldoen.

Wees voorzichtig

Naast de arbeidsovereenkomst kunnen ook andere schriftelijke toezeggingen over de hoogte van het loon relevant zijn. Al is het een bierviltje, afspraken of uitingen kunnen zeer serieus worden genomen.

Oproep

Heeft u een actuele casus of ziet u als sporter of vereniging een juridisch probleem op u afkomen? Zijn er twijfels of vragen over wetgeving? Maar weet u niet zeker of een advocaat hierbij kan helpen? Dat zou toch best eens het geval kunnen zijn. Mail uw zaak aan sport-en-recht@utrechtsesportkrant.nl en mogelijk wordt deze (mits gewenst anoniem) besproken. De vijf meest aansprekende inzendingen maken maandelijks bovendien kans op een gesprek om verder op het probleem in te gaan. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Axel Beijersbergen van Henegouwen heeft geen betrokkenheid bij andere artikelen in de Utrechtse Sportkrant. Juridische vraagstukken worden door hem persoonlijk behandeld en zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wat is jouw juridische sportvraag?