Roeiverenigingen produceren ‘bidbook’

Roeien Redactie

De roeiers van Triton hebben de Varsity dan gewonnen, maar de meeste trainingsuren die voor deze prestatie nodig waren, werden niet in het Utrechtse water gemaakt. Het Merwedekanaal is smal met veel pleziervaartuigen en ook verkiezen de inwoners van Utrecht het zwemwater in de warme zomers als verkoeling. Trainen voor toptijden lukt niet als er constant vaart geminderd moet worden. Utrechtse roeiverenigingen roepen al jaren dat het niet meer gaat op deze manier.

Graag willen Orca, Viking en Triton uitwijken naar polder Rijnenburg en zoeken daarvoor politieke steun. Ondanks dat ‘meer roeiwater’ in de politieke plannen van nagenoeg alle partijen te lezen viel, is er nog geen overeenstemming over de locatie. Rijnenburg leek een goede locatie, maar lijkt nu met name een locatie waar energie opgewekt kan worden, een doelstelling die uitstekend past in de ambities van het lokale en provinciale bestuur.

Daarop inhakend en om de discussie nieuw leven in te blazen hebben de roeiverenigingen een ‘bidbook’ opgesteld dat op 11 april aan Utrechtse burgemeester Jan van Zanen werd aangeboden. Het bidbook “Rijnenburg, de groene long van Utrecht” is een integraal plan om roeiwater te combineren met een verschillende andere ambities in de polder Rijnenburg. Ze kijken daarbij specifiek naar de noordelijke en laagstgelegen zone van de polder, onder de A12. Nieuw (roei)water zou daar goed te realiseren zijn en zit niet in de weg van toekomstige ontwikkelingen in de polder.

Het roeiwater zou in als onderdeel van een energie landschap of als onderdeel van huizenbouw kunnen fungeren als verenigend onderdeel. Dit wordt in het Bidbook samengebracht onder de thema’s: sport, groen en recreatie. De roeiers hebben het bidbook opgesteld om hun plannen voor de polder Rijnenburg uit een te zetten en de aanleg van roeiwater in Rijnenburg te verwezenlijken. Het is een tevens een oproep aan de gemeente om het roeiwater als integraal onderdeel in de polder te zien.

 

Trainingsmogelijkheden

De roeiverenigingen luiden in het bidbook nog maar eens de noodklok: ‘de stad Utrecht groeit en de provincie verstedelijkt in een hoog tempo. De behoefte aan sportfaciliteiten groeit daarmee evenredig: bij de ene sport nog sneller dan de andere. Een van de snelstgroeiende sporten is de roeisport. De hoeveelheid roeiers neemt jaarlijks met 3-5% toe. Echter, het roeiwater in de regio Utrecht staat in toenemende mate onder druk. Roeiers delen het water met zwemmers en pleziervaart. Tegelijkertijd wordt het roeiwater de komende jaren bedreigd door de aanleg van bruggen, binnenhavens en het stimuleren van meer pleziervaart. De sterke groei in combinatie met afgenomen trainingsmogelijkheden resulteert in ledenstops en een steeds acuter veiligheidsprobleem op het water.’

Voor het aanleggen van nieuw roeiwater is al vaker naar de polder Rijnenburg gekeken. Dit is niet voor niks, het is volgens de verenigingen dé ideale plek om te voldoen aan de vele uitdagingen van de stad. Het is de ambitie van de roeiverenigingen een “groene long” aan te leggen in het noordelijke stuk van de polder Rijnenburg met daarin roeiwater als kernelement. Een baan van twee kilometer met mogelijkheden om verder door te roeien. Dit water biedt daarbij mogelijkheden op het gebied van sportbeoefening, duurzame energie en recreatie. Op die plek zou de eerste roeiwedstrijd in Rijnenburg in 2030 georganiseerd kunnen worden. De uitgesproken ambities van dit bidbook hoeven naar mening van de roeiverenigingen niet slechts op gemeentelijk niveau gerealiseerd te worden. Net als het interbestuurlijk programma (IBP), Citydeals of Greendeals wordt gerekend op initiatief in samenwerking met burgerpartijen.

Naast de drie roeiverenigingen waren ook de Sportraad en vertegenwoordigers van sportend Utrecht en Vidius (‘voor iedereen die in Utrecht studeert’) vertegenwoordigd bij de presentatie van het bidbook. Zij ondersteunen het initiatief en proberen samen met de roeiers en verschillende overheden het roeiwater in polder Rijnenburg te realiseren.

Het is aan de Utrechtse politiek een passend antwoord te geven. Wellicht kan de nieuwe coalitie van het Provinciaal bestuur in gesprek blijven over de polder, zodat ook komende Varsity’s door Utrechtse roeiende studenten gewonnen kunnen worden.