Rugby Nederland distantieert zich van beslissing Wereld Rugby Bond

Rugby Redactie

World Rugby liet onderzoek doen naar de veiligheid van speelsters en concludeerde dat het risico op verwondingen minstens 20 tot 30 procent groter is wanneer een vrouwelijk speelster wordt getackeld door iemand die “door de mannelijke puberteit is gegaan”. Daarop heeft het nieuwe transgender-richtlijnen vrijgegeven waarin het verklaart dat transvrouwen niet zullen worden toegelaten in het internationale damesrugby vanwege "aanzienlijke" veiligheidsproblemen. Rugby Nederland distantieert zich van deze beslissing.

Ook raadt de Wereld Rugby Bond deelname van transgendervrouwen aan amateurrugby af.

De bijgewerkte regels behoren tot de meest uitsluitende beleidsmaatregelen voor transgenderatleten die tot nu toe door een internationale federatie zijn ingesteld. Ze wijken af van het beleid van grote bestuursorganen inzake trans-inclusie. Zo staat het Internationaal Olympisch Comité transvrouwen toe om deel te nemen aan de Olympische Spelen, op voorwaarde dat ze een bepaald testosteronniveau behouden gedurende twaalf maanden voorafgaand aan het toernooi. World Rugby stelt in een verklaring dat de 45 pagina’s tellende richtlijn werd gepubliceerd na “een uitgebreide en consultatieve beoordeling met meerdere experts” en dat transgender mannen nog steeds zouden mogen spelen in herenteams.

Het nieuwe beleid van World Rugby, welke hoofdzetel is gevestigd in Ierland (Dublin) volgt op andere inspanningen, met name binnen de USA, om transvrouwen ervan te weerhouden vrouwensport te beoefenen. In september van dit jaar diende een groep Amerikaanse Republikeinse senatoren een wetsvoorstel in dat het een federale schending van de burgerrechten zou maken voor transgendermeisjes om te concurreren in de atletiek voor vrouwen. Op Amerikaans staatsniveau dreigde het ministerie van Onderwijs geld in te trekken uit schooldistricten in Connecticut die transmeisjes toestaan te concurreren met cisgender (niettransgender) meisjes, en de staat Idaho probeerde in de zomer wetgeving door te voeren die transvrouwen en meisjes verbiedt om vrouwensport te beoefenen. De Amerikaanse rugbybond heeft het verbod van World Rugby echter verworpen. Ook andere nationale topteams inclusief Nieuw-Zeeland, Engeland en Canada, verklaarden ofwel voorafgaand aan de nieuwe richtlijnen ofwel toen ze werden gepubliceerd dat ze het niet eens waren met de regel, dat het niet in overeenstemming is met hun beleid voor de opname van transatleten en/of dat ze het niet in eigen land of op verschillende spelniveaus zouden afdwingen.

World Rugby bevestigt dat men op nationaal, staats- en districtsniveau niet verplicht is aan de internationale richtlijn te voldoen. ‘Hoewel de richtlijn van toepassing is op alle World Rugbytoernooien op internationaal niveau, zullen de respectieve nationale vakbonden flexibiliteit kunnen uitoefenen bij hun toepassing op basis van nationale vereisten’, aldus de verklaring. Het is dus aan elke individuele federatie vrij om te beslissen of ze het beleid op competitieniveau willen handhaven, en willen afwijken van de internationale richtlijnen.

Nederland
Rugby Nederland maakt ook gebruik van de mogelijkheid om af te wijken van de beslissing van World Rugby. De Nederlandse bond heeft tijdens dit traject geadviseerd de aangegeven richtlijnen niet te implementeren. ‘Met name de regel dat transvrouwen niet mogen spelen in de vrouwencompetitie wijzen we af’, vertelt Annelies Acda, secretaris van Rugby Nederland. Na de ontvangen adviezen van zowel World Rugby als International Gay Rugby (IGR), en in overleg met de NOC*NSF, de ARC Amsterdam Lowlanders (de enige LGBTI+ rugbyvereniging in Nederland) en hun moedervereniging Amstelveense Rugby Club heeft Acda namens Rugby Nederland een standpunt geformuleerd. ‘We zien rugby als een inclusieve sport en geloven in rugby voor iedereen. Het is een contactsport, met een groot sociaal aspect. Het intermenselijk contact staat bovenaan, het respect voor elkaars verschillen is wat de sport definieert. Alleen kijken naar (mogelijke) krachtsverschillen betekent dat transvrouwen op voorhand uitgesloten worden; dit vinden wij onwenselijk en steunen wij niet.’ In lijn met de adviezen van NOC*NSF en IGR gaat Rugby Nederland uit van maatwerk en heten zij iedereen van harte welkom die rugby wil spelen.