Ruim 60 nieuwe fietsprojecten op stapel in regio Amersfoort

Varia Redactie

De fiets moet hét alternatief voor de auto worden in de regio Amersfoort bij verplaatsingen tot 15 kilometer. Op donderdag 9 december ondertekenden de provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg een intentieovereenkomst voor het uitvoeren van ruim 60 nieuwe regionale fietsprojecten in de komende tien jaar.

Donderdag fietste een fietskoerier een aantal deelnemende gemeenten af om de benodigde handtekeningen te verzamelen. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst spreken de betrokken gemeenten hun voornemen uit om de fietsprojecten te realiseren. In de overeenkomst geven de gemeenten aan met welke projecten zij graag aan de slag willen en waar de provincie bij kan ondersteunen. Dit geeft beide partijen duidelijkheid over welke projecten opgepakt kunnen worden. Hiervoor is inmiddels een prioriteitenlijst gemaakt. Ook wordt aansluiting gezocht op het regionaal fietsnetwerk van de provincie Gelderland.

De eerste 20 projecten staan al gepland voor de aankomende twee jaar. De ondertekening vormt het startsein voor de zeven gemeenten om met elkaar samen te werken aan het verbeteren van het regionaal fietsnetwerk, variërend van de aanleg van fietsstraten tot het verbeteren van de fietsverkeersveiligheid. De gemeenten krijgen daarbij praktische en financiële steun van de provincie Utrecht.

Op de website van gemeente Amersfoort laat gedeputeerde Arne Schaddelee van de provincie Utrecht weten: ‘Fietsen in de prachtige regio Amersfoort is nu al een feest en de komende jaren gaan we een grote verbeterslag maken. Het aantal inwoners en bezoekers van onze regio groeit de komende decennia sterk. Om onze provincie bereikbaar, groen en gezond te houden stimuleren we daarom het gebruik van de fiets. Fietsen is gezond, goed voor het milieu en neemt in onze drukke provincie minder ruimte in dan de auto. Fietsen hoort bij de provincie Utrecht en zeker ook bij de regio Amersfoort. Om inwoners vlot, veilig en comfortabel te laten fietsen is een samenwerking met gemeenten noodzakelijk. Alleen samen zorgen we voor goede regionale fietsverbindingen.’

 

Verbinding

De betrokken gemeenten werken komende jaren onder meer aan het asfalteren van fietspaden, het aanleggen van fietsstraten en het veiliger maken van rotondes. Om het regionaal fietsnetwerk te verbeteren is het belangrijk dat gemeenten ook samenwerken. Een fietsroute stopt immers niet bij een gemeentegrens. Een voorbeeld hiervan is een nieuwe fietsverbinding van de Koningsweg in Soest naar de Hilversumsestraatweg in de gemeente Baarn. Beide gemeenten trekken hierin samen op. De gemeente Baarn legt een nieuw fietspad aan en de gemeente Soest verbreedt het bestaande fietspad langs de Koningsweg, tussen de Jachthuislaan en de Beckeringhstraat tot een tweerichtingsfietspad. Met een verbeterde fietsoversteek op de Beckeringhstraat. Beide projecten worden naar verwachting in 2022 uitgevoerd. Met deze maatregelen wordt de fietsroute tussen Soest en Hilversum zowel korter als aantrekkelijker.