Ruimte

Column Pim van Esschoten 'Eindsignaal'

Hijs de vlag maar in top, laat de flessen ploppen en gooi de bitterballen in het vet. Het nieuwe college in Utrecht wil investeren in de sport. In lijn met de (snelle) groei van de stad. Logisch misschien, als er nieuwe huizen en wijken worden gebouwd moeten er ook scholen, buurthuizen enzovoort worden gebouwd. En dus ook sportvelden en -hallen. Maar daarmee worden de intenties van GroenLinks, D66 en CU tekort gedaan.

Pim van Esschoten

Het collegeprogramma Utrecht, ruimte voor iedereen ademt in alles een omarming van de sport. Er is steun voor de Vuelta (‘als feest dat de stad verbindt’), er komt onderzoek naar de komst van een extra zwembad én naar een roeibaan in polder Rijnenburg, het openbaar groen in de stad moet uitnodigen om te sporten, het zelfbeheer van sportaccommodaties moet makkelijker worden gemaakt en er komt een stevige inzet op een gezonde levensstijl.

Hoeveel meer geld er nu in sport wordt gestoken moet overigens nog blijken. Dat wordt van jaar tot jaar bekeken. Rare zin in Ruimte voor iedereen is wel dat het huidige sportbeleid wordt voortgezet. Ze bedoelen toch niet de stilstand van de afgelopen vier jaar? Er moest worden bezuinigd, hoewel de politieke partijen aan de vooravond van de verkiezingen van 2014 juist extra geld voor de sport beloofden. Ná de verkiezingen waren ze dat ineens vergeten.

Dat was toen. Afgelopen februari, in de aanloop naar de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad, kwamen er wéér beloften. Tijdens het Politiek Sportcafé van het VSU vlogen de miljoenen zelfs door de zaal. Natuurlijk is de huidige financiële staat van de BV Utrecht florissanter dan vier jaar geleden. Het kán dus ook. Maar had vier jaar terug dan vóór de verkiezingen gezegd dat het geld er gewoon niet was.

Hoe dan ook, die beloften zijn nu wel terug te vinden. Het nieuwe college volgt ‘de richting van het Sportakkoord’, dat tijdens het Politiek Sportcafé werd gesloten. Op initiatief van Has Bakker (D66) werden elf punten opgesteld die alle partijen onderschreven (al gaf GroenLinks geen groen licht voor de organisatie van topsportevenementen in de stad). Bovenaan stond en staat het wegwerken van de wachtlijsten bij de sportclubs.

En juist daarover is niets terug te lezen in het collegeakkoord. Een kleinigheid? Misschien, maar het is wel politiek. Soms is zo’n woord als ‘wachtlijst’ met een reden weggemoffeld. Je hebt pitbulls aan de zijlijn nodig – iemand als Sander de Wijn zeg maar – om de politici in de arena bij de les te houden.

En toch. GroenLinks, D66 en CU maken ruimte voor de sport. Het is mooi nieuws.