Sport heeft weer aandacht van provincie

Beleid Redactie

Het gaat blijkbaar goed in de provincie Utrecht, erg goed. Zo goed zelfs dat een onderwerp als sport weer op de provinciale agenda is verschenen. Utrecht heeft als een van de laatste provincies in Nederland (alleen Zuid-Holland was nog later) sport opgenomen in het coalitieakkoord.

In 2001 gebeurde dat al eens eerder toen sport in de plannen werd opgenomen. Dat ging een tijdje goed en sport bleef op de agenda staan. Toen de financiële crisis zo rond 2009 ook in de provincie Utrecht voelbaar werd, werd sportbeleid uit de plannen geschrapt. Het nieuwe provinciebestuur beschouwde het niet als zijn kerntaak om sportbeleid te ontwikkelen.

Die koerswijziging bleek meteen voelbaar voor gemeenten, sportinstanties en (top)sporters. Het beleid ging zodanig op de schop dat subsidies werden stopgezet en er gekort moest worden op begeleiding van sporters. Of, erger nog, het sportbeleid werd helemaal stopgezet.  Vooral talenten in de provincie die eerder nog werden ondersteund door instanties uit de stad Utrecht, werden geconfronteerd met de veranderde plannen. Begeleiding kwam te vervallen en er kwam niets voor in de plaats.

 

Nieuwe energie

Hoe anders is het anno 2019. Het gaat financieel weer een stuk beter in Nederland en dus ook in Utrecht. De coalitiegenoten GroenLinks, PvdA, CDA, D’66 en ChristenUnie hebben sportbeleid wederom in het coalitieakkoord van de provincie Utrecht opgenomen. Onder de naam ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ worden de plannen voor de komende vier jaar uit de doeken gedaan.

In goede tijden hoor je regelmatig: sport verbindt, sport is maatschappelijk goud. Maar wat gebeurt er als het financieel weer wat minder gaat? Valt sport als belangrijke ‘kerntaak’ van de provincie en gemeenten dan weer van de agenda? Drogen potjes op en worden ze niet meer bijgevuld?

De komende week publiceren we meerdere artikelen rond het thema ‘Sportbeleid’ en leggen we uit hoe de provincie Utrecht tegen sport en sportbeleid aan kijkt. Hoe zij hun eigen rol zien en wat dat voor de inwoners gaat betekenen. We vragen ons af wat de rol van de provincie is in de totstandkoming van sportbeleid en hoe het coalitieakkoord van de vijf betrokken partijen er uit ziet. Vanaf daar dalen we af naar het volgende niveau: de gemeenten.

 

Gezondheid en duurzaamheid

Want ook bij het lokale bestuur staat sport in de brede zin des woords uiteraard volop in de belangstelling. Het Utrechtse Mulier Instituut becijferde dat in 98 procent van de gemeentelijke collegeprogramma’s voor 2018-2022 aandacht wordt besteed aan sport. Meer dan ooit is sport ook nadrukkelijk verweven met andere beleidsterreinen, zoals gezondheid en duurzaamheid. Drie kwart van de gemeenten heeft een aparte sportparagraaf in het programma opgenomen.

Sport is, meer dan in 2010 en 2014, ook in beeld gekomen bij andere beleidsterreinen. Drie kwart van de gemeenten benoemt sport bij het bespreken van een ander terrein, zoals de participatiesamenleving, het sociaal domein, gezondheid, duurzaamheid of toegankelijkheid. De termen sportvereniging, sportaccommodatie en bewegen staan het vaakst in de collegeprogramma’s.

Sportbeleid kent ook raakvlakken met de Omgevingswet, waarmee de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling wil vereenvoudigen en samenvoegen. Gemeenten moeten de Omgevingswet toepassen op lokaal gebied in een zogenaamde Omgevingsvisie. Vaak wordt dit gekoppeld aan het Sportakkoord.

 

Partner

Voorts zijn sportverenigingen voor gemeenten een belangrijke samenwerkingspartner en krijgen clubs steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Gemeenten zien sportverenigingen als belangrijke ontmoetingsplek met een grote maatschappelijke waarde.

Hoe lokaal sportbeleid uitpakt of kan uitpakken voor verenigingen wordt in de artikelen uitgewerkt in een casus: de ontwikkelingen rond het Utrechtse roeiwater. Het boek over veel te weinig (volgens de roeiers) of genoeg (volgens de gemeente) roeiwater heeft een nieuw hoofdstuk gekregen. De gemeente Utrecht gaat het toch al zo drukke Merwedekanaal tijdelijk stremmen vanwege bouwwerkzaamheden aan twee bruggen. Die beslissing is de roeiers in het verkeerde keelgat geschoten en zij zijn naarstig op zoek naar een oplossing, hopelijk met behulp van de gemeente en andere lokale partijen.

Volgende week publiceren we een uitgebreid interview met topvolleyballer en international Maarten van Garderen waarin tal van zaken de revue passeren  De geboren Renswoudenaar heeft in zijn carrière te maken gehad met sportinstanties, gemeenten, lokale bonden, sportbonden en internationale bonden. Regeltjes en vooral hoe die soms niet goed uit kunnen pakken, zijn hem niet vreemd. Hij maakte het allemaal mee. Uiteraard ging het gesprek vooral ook over zijn sportloopbaan, de internationale wedstrijden met de Lange Mannen en zijn Italië-avontuur waar hij het zo goed naar zijn zin heeft. Want in een sportkrant hoort het in de eerste plaats toch over de sporters zelf te gaan.

 

Houd deze website in de gaten, haal de krant op bij een distributiepunt, of bestel de krant om alle artikelen te kunnen lezen.