Sport lintjesregen Utrecht 2017

Overig nieuws

Tijdens de Lintjesregen 2017 ontvingen ook een aantal Utrechtse sportvrijwilligers uit handen van burgemeester Jan van Zanen een koninklijke onderscheiding. De Utrechtse Sportkrant feliciteert de vrijwilligers waar de Utrechtse Sportverenigingen niet zonder kunnen.

De heer J.H.M. Baas (80 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Baas is sinds 1968 actief in diverse functies bij FNV sector Bouw, laatstelijk als kaderlid. Hij heeft zich onder meer ingezet als penningmeester en secretaris van de afdeling Utrecht. Hij initieert en organiseert jaarlijkse jubilarissenavond, kaarttoernooien en legt bezoeken af aan leden die niet meer in staat zijn om bij activiteiten aanwezig te zijn. Daarnaast is hij zeventien jaar secretaris van Jeu de Boules Club De Meern. Naast zijn werkzaamheden als lid van het dagelijks bestuur organiseert hij het jaarlijkse vierdorpentoernooi en initieert winteractiviteiten als de competitie stil ligt.

 

De heer J.L.M. Galesloot (50 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Al ruim 30 jaar is de heer Galesloot verbonden aan Utrechtse Krachtsport Vereniging De Halter. De eerste jaren als jeugdlid, later als actief lid van het seniorenteam waar vrijwilliger was. Hij trainde de jeugd, trad op als scheidsrechter en adviseerde het bestuur, waarin hij in 1986 zitting nam. Ook levert hij nog steeds een belangrijke bijdrage aan de organisatie van het internationale Paasworsteltoernooi waar jaarlijks ruim 500 deelnemers van 8-23 jaar uit heel Europa aan deelnemen. Daarnaast maakt hij zich hard voor de buurtfunctie die de vereniging heeft en initieert daartoe (vernieuwende) activiteiten. Van onder meer het ‘groeien door stoeien’ voor de basisschoolkinderen en buurtfitness voor de senioren uit de wijk tot het organiseren van activiteiten voor vluchtelingen. In het verleden heeft de heer Galesloot gedurende vijf jaar nationaal opgetreden als scheidsrechter bij het Olympische Worstelen.

 

De heer E. Goris (55 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds 1974 is de heer Goris verbonden aan Utrechtse Krachtsport Vereniging De Halter. Na een aantal jaren jeugdlidmaatschap werd hij jeugdtrainer. Hij stimuleerde de jeugd en bracht hen de kneepjes van de krachtsport bij. Onder zijn leiding zijn vele nationale titels behaald. Toen hij in 1994 ook onderdeel werd van het bestuur werd hij eindverantwoordelijk voor de organisatie van het internationale Paasworsteltoernooi waar jaarlijks ruim 500 deelnemers van 8-23 jaar uit heel Europa aan deelnemen. Daarnaast heeft de heer Goris een belangrijke rol gespeeld bij het voortbestaan van de vereniging. Door zijn inzet is het ledenaantal verdrievoudigd waardoor de toekomst van De Halter werd gewaarborgd. Tevens maakt hij zich hard voor de buurtfunctie die de vereniging heeft en initieert daartoe (vernieuwende) activiteiten. Van onder meer het ‘groeien door stoeien’ voor de basisschoolkinderen en buurtfitness voor de senioren uit de wijk tot het organiseren van activiteiten voor vluchtelingen. De afgelopen jaren was hij ook actief als trainer bij de senioren.

 

De heer W.H. Scholtens (54 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Scholtens zet zich al ruim twintig jaar in diverse functies in bij Kampong Hockey. Zo is hij als wedstrijdsecretaris verantwoordelijk voor het inplannen van de wedstrijden op zondag voor meer dan 40 teams en het plannen van de vriendschappelijke wedstrijden door de weeks. In de functie van vicevoorzitter van de seniorencommissie zorgt hij onder meer voor de indeling van de breedtesportelftallen. Tevens is hij actief bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond als regio coördinator bedrijfshockey. Zijn werkzaamheden bestaan uit onder andere de veld- en wedstrijdplanning en de  acquisitie van nieuwe teams.