Sporters en bestuurders lopen regelmatig tegen wetgeving aan

Overig nieuws

Profsport is in Nederland veelvuldig in de actualiteit. Een groot deel van Nederland leeft mee als het Nederlands elftal het EK speelt, als Van der Poel de strijdt aangaat met Van Aert, of de Nederlandse darters succes boeken op een van de vele toernooien. Dat ook juridische ontwikkelingen met veel belangstelling worden gevolgd blijkt uit de massale media-aandacht die enkele jaren geleden de kortgedingzittingen met Yuri van Gelder trokken.

Serie ‘Sport en Recht’

Toenemende sportwet- en regelgeving maakt dat sporters en verenigingen soms hulp nodig hebben bij het doorgronden daarvan. Denk aan transferregels, tuchtzaken, doping, arbeidsvraagstukken, aansprakelijkheid, sponsoring, verenigingsrecht en goed sportbestuur. Daar kan bijna iedereen wel wat hulp bij gebruiken, zeker als er een probleem bij komt kijken. De Utrechtse advocaat Axel Beijersbergen van Henegouwen presenteert maandelijks in de Utrechtse Sportkrant herkenbare zaken waar iedereen van kan leren. Met veel plezier en trots stelt hij zich aan u voor en legt uit wat zijn bijdrage zal zijn.

Uiteraard zullen bovenstaande zaken ook besproken worden in deze rubriek, en zullen actuele zaken door mij worden voorzien van juridische duiding en opinies met de relevante en recente sport-juridische ontwikkelingen. Naast deze actualiteiten, zullen ook vooral praktische en alledaagse juridische vraagstukken besproken worden, met als doel om u als lezer te informeren en zo mogelijk te helpen.

In deze nieuwe rubriek wil ik u dan ook voorzien van juridische en leerzame artikelen met onderwerpen die zich met regelmaat voordoen binnen de sport. Naast het feit dat u mogelijk hier uw voordeel mee kunt doen, nodig ik u ook uit om zelf met vragen bij mij te komen. Uit de meest aansprekende inzendingen kies ik maandelijks een casus, die ik (anoniem) in mijn rubriek zal behandelen.

Sport en recht

Ik zal mijzelf eerst even introduceren. Mijn naam is Axel Beijersbergen van Henegouwen, advocaat te Utrecht in het mooie monumentale pand aan de Maliesingel 2. Daar waar Sport en Recht elkaar treffen, ziet u mij. Daarbij maakt het voor mij niet uit of u topatleet bent, de voorzitter van de plaatstelijke biljartvereniging of de ouder wiens kind is gezien door een scout; ik behandel elke  juridische vraag. Over de afgelopen jaren heb ik een ruime ervaring opgedaan binnen de verschillende rechtsgebieden, waarbij het bij uitstek voor mij mogelijk is om snel te schakelen en mogelijke risico’s snel te overzien.

Deze maand geef ik een reactie op het artikel “Verhuurder trekt zich terug, Cangeroes verliest helft accommodatie”.

Cangeroes
Dit ongemak voor de Cangeroes, staat helaas niet op zichzelf. Vele sportclubs en atleten worden geconfronteerd met onverwachte en soms onaangekondigde handelingen van directe contractpartijen en/of derden die andere belangen (zo niet eigen belangen) vooropstellen.

Daarbij is het een gegeven dat verenigingen over het algemeen in stand worden gehouden door vrijwilligers. Juist deze vrijwilligers hebben de vereniging en de sport in het algemeen, hoog in het vaandel. Met die sportgerelateerde mindset, verwacht men ook vaak een gelijksoortige aanpak en zienswijze van andere partijen. Maar zoals de zaak van de Cangeroes wederom laat zien, gaat het deze (derde) partijen (geheel) niet om de sport, maar om de eigen (vaak financiële) belangen.

Is de zaak van de Cangeroes verloren?
Ik lees in het artikel van 9 januari 2022 terug, dat partijen al heel lang met elkaar in gesprek zijn, waarbij het voor alle betrokkenen de intentie was (sterker nog er lijkt daarvoor zelfs een intentieverklaring te zijn overeengekomen) om samen door te gaan. Daarbij was het dan ook voor een ieder bekend welke belangen alle partijen hadden, waarbij het na de fusie duidelijk was dat de Cangeroes niet meer genoeg hadden aan een gymzaaltje voor twee avonden in de week.
Hoewel er mogelijk geen sprake was van een concrete huurovereenkomst, was er al wel sprake van een gerechtvaardigd vertrouwen en was men in de onderhandelingsfase eerder bij de ‘contractuele’ fase dan bij de ‘pre-contractuele’ fase, of te wel het moment waarop een blanco vel, wordt ingevuld met alle wensen, mogelijkheden en afspraken. Uit jurisprudentie mag dan worden afgeleid dat ookal was er mogelijk nog geen overeenkomst zonder twee “natte” handtekeningen, de bereikte resultaten zeer zeker niet zonder gevolgen konden worden weggegooid en of teniet gedaan.
De Nederlandse rechter mag echter geen partij tegen zijn wil verbinden aan een niet gesloten overeenkomst, wat in deze zaak voor een probleem kan zorgen. Of er een nieuwe overeenkomst in zit voor de Cangeroes voor de komende 5,5 jaar, is dan ook zeer de vraag.

Oproep

Heeft u een actuele casus of ziet u als sporter of vereniging een juridisch probleem op u afkomen? Zijn er twijfels of vragen over wetgeving? Maar weet u niet zeker of een advocaat hierbij kan helpen? Dat zou toch best eens het geval kunnen zijn. Mail uw zaak aan sport-en-recht@utrechtsesportkrant.nl en mogelijk wordt deze (mits gewenst anoniem) besproken. De vijf meest aansprekende inzendingen maken maandelijks bovendien kans op een gesprek om verder op het probleem in te gaan. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Axel Beijersbergen van Henegouwen heeft geen betrokkenheid bij andere artikelen in de Utrechtse Sportkrant. Juridische vraagstukken worden door hem persoonlijk behandeld en zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wat is jouw juridische sportvraag?