Sporting‘70 wil een club zijn waar iedereen zich veilig voelt

Beleid Voetbal Roberto Cancian

Bij voetbalvereniging Sporting ’70 in Utrecht is duidelijk zichtbaar hoe de club denkt over een Veilig Sportklimaat. ‘Blijf er niet mee rondlopen’ staat op de website van de vereniging. ‘Spelers die elkaar uitschelden, pestgedrag onderling maar ook negatief gedrag van ouders langs de lijn; dat zijn zaken die we altijd moeten zien te voorkomen’, geeft vertrouwenscontactpersoon Wilma van de Kerk aan.

De feiten liegen er niet om: ruim 20% van de jeugdsporters in Nederland heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag, waarvan 1 op de 8 sporters slachtoffer is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij iedere sportclub kan het voorkomen, voor slachtoffers is het vaak moeilijk om dit bespreekbaar te maken. ‘Sporting ‘70 is een maatschappelijk betrokken voetbalvereniging met een actief veiligheidsbeleid’, geeft voorzitter Willem Muilenburg aan.

In de persoon van Wilma van de Kerk heeft de club een Vertrouwenscontactpersoon. ‘Ik zag jaren terug bij andere clubs gedragsregels staan op de website. Dit triggerde mij en toen het bestuur mij vroeg om vertrouwenscontactpersoon te worden, was het snel akkoord’, geeft Van de Kerk aan die zelf als kinderfysiotherapeute werkzaam is.

 

Onschuldig

De opkomst van de mobiele telefoons en foto’s die daarmee gemaakt kunnen worden, lijken onschuldig maar kunnen verregaande gevolgen hebben’, geeft Muilenburg aan. Op de vraag of er meldingen zijn geweest van ongewenst gedrag, antwoordt het tweetal: ‘Er is gelukkig niets vreselijks gebeurd bij Sporting ‘70. Je moet echter niet denken; hier gebeurt dat niet. Er is wel eens wat voorgevallen waarop wij direct acties moesten ondernemen. Bij een voetbalkamp speelde een incident met een mes. Teambegeleiders waren zoekende hoe te reageren. Zij zochten contact met de vertrouwenscontactpersoon (VCP) en tegelijkertijd was ook het bestuur op de hoogte gebracht. Dit zijn situaties waarbij het belangrijk is om snel één en ander met elkaar kort te sluiten en het gesprek aan te gaan waarbij zowel naar oplossingen wordt gezocht als dat we leren voor een volgende keer.’ Onveiligheid kan ook breder spelen zoals wanneer iemand plagerig te horen krijgt dat hij te dik is. ‘Dat kan onschuldig lijken maar dat is het niet. Ook dan moet er snel gereageerd en gehandeld worden.

 

VOG

Alle trainers en begeleiders die bij Sporting ’70 actief zijn, moeten didactisch en pedagogisch getraind zijn en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben’, geeft Muilenburg aan die zelf werkzaam is in het basisonderwijs op een Vreedzame School. Een tekort aan trainers mag dan ook nooit een excuus zijn om van die regel af te stappen. Als Vertrouwenscontactpersoon is het voor Wilma van de Kerk van belang dat mensen binnen de club weten wie ze is en wat ze voor hen kan betekenen. ‘Het bespreekbaar maken en zichtbaar zijn is zo belangrijk. Aan de zichtbaarheid kan nog gewerkt worden. De essentie is dat mensen hun verhaal kwijt kunnen. Niemand mag zich hier onveilig voelen, op welke manier dan ook. Het is een thema dat bespreekbaar moet zijn en ook is binnen Sporting ’70. De verantwoordelijkheid strekt zich soms uit tot buiten de club.’

 

Aanspreken

Zo ook een voorval van zeker negen jaar geleden. ‘Buiten het hek, op de fietsroute naar huis, liep een malloot in het donker rond. Kinderen voelden zich niet veilig op het moment dat ze na de training naar huis gingen in het donker. Dan pakken we dat direct op’, aldus Muilenburg. Ondanks dat de vereniging, die op 2 december 2020 haar 50-jarige bestaan ‘vierde’ 1.250 leden heeft, is het van enorm belang dat mensen elkaar kennen. ‘Daardoor is het makkelijker om elkaar aan te spreken, te ondersteunen maar ook begrip te tonen voor elkaar. Het blijft een uitdaging, geen keus’, zegt Van de Kerk stellig. Zij vindt het dan ook niet meer dan logisch dat er bij andere verenigingen ook altijd een vertrouwenscontactpersoon is en dat alle trainers bij een vereniging een VOG hebben. De campagne ‘Blijf je stil of praat je erover’ van Centrum Veilige Sport met de extra aandacht vanuit SportUtrecht vindt ze dan ook zinvol. ‘Het is altijd goed om het met regelmaat onder de aandacht te brengen. Dat kan via een campagne maar ook op andere ludieke manieren. Bijvoorbeeld om op een stoeptegel voor het gebouw een aantal quotes te plaatsen, zoals; ‘De scheids heeft altijd gelijk’.

Het is zo breed, zo kun je ook bij de ledenvergadering, waar de besluiten worden genomen, meeluisteren. Alertheid op veiligheid in brede zin. Bij de bouw van het clubgebouw en de kleedkamers, is het bijvoorbeeld belangrijk om onoverzichtelijke hoekjes te vermijden en hang bijvoorbeeld, zoals bij ons, stickers in de kleedkamer dat er geen foto’s met mobieltjes gemaakt mogen worden. Je kunt nooit alles controleren maar wel kan je er alles aan doen om een Veilig Sportklimaat te creëren’, aldus VCP-er Wilma van de Kerk. In het kader van een Veilig Sportklimaat meet Sporting’70 tweejaarlijks ‘de temperatuur’ op een veiligheid thermometer binnen alle geledingen van de club.

 


Campagne in Utrecht

SportUtrecht vindt het van groot belang dat sportclubs Utrecht het onderwerp sociale veiligheid hoog op de agenda zetten en houden. Het is belangrijk dat het gesprek over sociale veiligheid binnen steeds meer verenigingen gevoerd wordt en dat er preventieve maatregelen worden genomen. Daarom is SportUtrecht aangesloten op de campagne ‘Blijf je stil of praat je erover?’.

De komende maanden staan in het teken van bewustwording, het maken van preventief beleid, en weten wat te doen als er onverhoopt toch een incident zich voordoet. Grensoverschrijdend gedrag is nooit 100% uit te sluiten. Er zijn echter wel verschillende maatregelen die clubs kunnen nemen om de kans dat het zich voordoet zo klein mogelijk te maken. Sporten in een sociaal veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Daar zou iedere bestuurder zich voor moeten willen inspannen. SportUtrecht helpt daarbij met diverse bijscholingen, inzet van experts en een toolbox waarmee iedere sportaanbieder zelfstandig aan de slag kan.

De aftrap van de campagne werd gegeven met een kick-off bijeenkomst op woensdag 10 november in aanwezigheid van zo’n 60 bestuurders en andere betrokkenen van Utrechtse sportclubs

www.sportutrecht.nl/sociale-veiligheid