Sportondernemers minder optimistisch over toekomst na corona dan bonden en verenigingen

Onderzoek Redactie

Sportondernemers zagen hun toekomst in april 2021 somberder in dan sportverenigingen en sportbonden. Zij verwachtten hun onderneming minder lang overeind te kunnen houden, waren minder veerkrachtig en hadden overheidssteun harder nodig. Dit blijkt uit onderzoek van het Utrechtse Mulier Instituut.

Sportondernemers verwachtten de continuïteit van hun onderneming minder lang vol te houden, waren naar eigen zeggen minder veerkrachtig om de coronacrisis te overleven en gaven vaker aan dat zij op omvallen stonden en dat steun vanuit de overheid essentieel was om overeind te blijven.

Dit factsheet ondersteunt de conclusie van de Monitor Sport en corona dat de sportondernemers het hardst door de coronacrisis worden geraakt. Sportbonden en verenigingen konden met kostenbesparingen en compensatie via steunmaatregelen de verliezen beperken. Voor de sportondernemers bleek dit niet voldoende. Zij
sloten het jaar 2020 dan ook het vaakst met een negatief resultaat af. De steunpakketten van de overheid lijken de schade bij verenigingen gedeeltelijk te compenseren.

Voor het voortbestaan van veel sportondernemers zijn deze naar eigen zeggen zelfs essentieel. De vragen over het toekomstperspectief van sportverenigingen, sportbonden en sportondernemers zijn gesteld in het voorjaar van 2021. De binnensport lag toen volledig stil en de verenigingssport gedeeltelijk. De resultaten gaan dus over de verwachtingen op dat moment. Het is dan ook de vraag hoe de situatie zich in de breedtesport, en dan met name bij de sportondernemers, gaat ontwikkelen nu de steunpakketten van de overheid per 1 oktober 2021 zijn stopgezet. Om daar zicht op te houden worden sportverenigingen, sportbonden en sportondernemers in september/oktober 2021 en in het voorjaar van 2022 opnieuw bevraagd. Hoeveel verenigingen en ondernemingen in de coronaperiode feitelijk zijn omgevallen is nog niet bekend. Dat zal moeten blijken uit de uitschrijvingen bij sportbonden en de Kamer van Koophandel.

Monitor Sport en corona
Dit factsheet is verschenen als onderdeel van de Monitor Sport en corona. Daarin worden de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport- en beweeggedrag en voor de organisatie en financiering van de sport in Nederland in beeld gebracht. Er zijn drie edities verschenen en in november 2021 verschijnt een vierde.