Sportpark Papendorp beschikbaar voor nieuwe bestemming

Beleid Redactie

Sportpark Papendorp komt, door het stoppen van SVA Papendorp als gebruiker, beschikbaar. Vanwege de groei van de stad wil de gemeente het park behouden voor breedtesport en beweegactiviteiten. De gemeente heeft over de toekomstige invulling en/of gebruik van het sportpark recent gesproken met SportUtrecht, Stichting JoU en de KNVB. Geïnteresseerden kunnen zich melden, mits invulling aan de gestelde uitgangspunten gegeven kan worden.

Enkele initiatieven hebben zich al bij de gemeente Utrecht gemeld, daarnaast ontvangen ook alle Utrechtse voetbalverenigingen de vraag of zij mogelijkheden zien om invulling te geven aan de uitgangspunten. 

Deze uitgangspunten zijn:

• Een (bruisend) sportpark voor iedereen (ongeacht zijn/haar achtergrond, religie etc.);
• Een sportvereniging waar bewoners (vanuit de omliggende wijken) kunnen sporten en bewegen binnen een veilig sportklimaat (positieve/pedagogische sportcultuur);
• De toekomstige (hoofd)gebruiker is een zelfstandige vitale vereniging of laat duidelijk zien dat vitaliteit binnen afzienbare tijd kan worden bereikt, waar bij voorkeur competitievoetbal voor de jeugd en volwassenen de hoofdactiviteit is (voor competitievoetbal zijn de voorwaarden van de KNVB van toepassing)
• De (voetbal)activiteiten zijn met name gericht op de jeugd/bewoners van de omliggende wijken (o.a. Kanaleneiland, Groenewoud en Leeuwesteyn);
• De vereniging biedt eventueel ruimte aan andere sport en beweegactiviteiten. Dit kan in samenwerking met andere partijen c.q. initiatieven;
• Het (bestuurlijke)kader van de vereniging heeft bij voorkeur binding met de (omliggende) wijken. Het is wenselijk dat bewoners worden betrokken bij het vormgeven van de vereniging waardoor mede-eigenaarschap ontstaat.
• Een uitgewerkte meerjarenbegroting op basis van een plan/voorstel zowel voor de verenigingsonderdelen als voor het accommodatiedeel

Geïnteresseerden kunnen uiterlijk 15 november 2020 hun plan/voorstel per mail indienen bij de gemeente Utrecht. De plannen worden beoordeeld door de gemeente en SportUtrecht.

 

Kijk hier voor meer informatie.