Sportpark Voordorp krijgt in 2024 nieuwe sporthal

Beleid Redactie

Na locatieonderzoek heeft de gemeente Utrecht op Sportpark Voordorp plek voor een nieuwe sporthal in de wijk Noordoost gevonden. De sporthal komt aan de zuidoostzijde van het sportpark. De planning is dat de hal in 2024 gereed is. Deze mededeling kwam naar buiten een dag nadat de gemeenteraad online vergaderde over het kwantitatieve aanbod sporthallen binnen de gemeentegrenzen. Raadsleden mochten tijdens de bijeenkomst vragen stellen aan beleidsadviseur Van Meerkerk en een onderzoeker van het Mulier Instituut.

Centraal in de discussie stond het Mulier rapport ‘Ruimte voor de Sport’. Kosten en wachtlijsten voor de Utrechtse sport stonden dit keer niet op de agenda. De stad groeit de komende jaren flink, deze uitbreiding zorgt ook voor meer sporters in Utrecht. Meer dan de helft van de Utrechters sport graag wekelijks en dat wreekt zich met name in het aanbod binnensportaccommodaties. Veldsporten zoals hockey herkennen zich in het rapport en de geboden oplossingen, behoudens het feit dat het rapport geen rekening houdt met de trainingsbehoefte. Er werd alleen gekeken naar behoefte aan aantal wedstrijdlocaties. Ondanks dat de hockeyers zich kunnen vinden in het rapport en de conclusies constateren zij ook dat er aan nieuwe vormen zoals trimhockey geen aandacht besteed wordt. Deze groeiende groep sporters traint wel, maar speelt geen wedstrijden. In hun vraag wordt door de gemeente dus niet voorzien.

Raadsleden van D’66, Stadsbelang, Student en Starter, GroenLinks, VVD en CU hadden een aantal vragen voor Van Meerkerk en Mulier. Zo vroegen de partijen zich af of de langdurige discussie rond dit onderwerp ligt in de mogelijkheid dat er binnen de stadsgrenzen veel gesport wordt. Wellicht meer dan in andere steden en dat de norm van 1 sporthal op 17.500 inwoners simpelweg te weinig is. Utrecht heeft met deze norm al een marge ten opzichte van andere steden. Zo heeft Amsterdam bijvoorbeeld 1 hal op 24.000 inwoners.

Vervolgens kregen enkele Utrechtse sportverenigingen het woord. Utrecht Cangeroes, Bourdif Gym, Olympos, Zwaluwen Utrecht, Kampong, Odin, DHSC, VVJ, Rivierwijkers en Orca mochten vragen stellen en hun zegje doen. Gemene deler in de feedback op het rapport was het verzoek eindelijk erkenning voor de problematiek te krijgen. De verenigingen stellen dat er simpelweg te weinig (kwalitatief goede) binnen-en buitensportruimte is. De gemeente zou beter moeten kijken waar echt behoefte aan is, en niet een eigen plan willen volgen.

Presentatie RIB capaciteitsbehoefte 30 juni 2020 GU

 

Voordorp

De nieuwe sporthal in Voordorp wordt ongeveer 11 meter hoog en kan gebruikt worden voor vrijwel alle binnensporten. De hal wordt ook geschikt gemaakt voor het bewegingsonderwijs. De hal is te splitsen in drie haldelen en is voorzien van kleedkamers, tribune, beheerdersruimte, bergingen voor sporttoestellen en technische ruimten. In het plan dat wordt ontwikkeld komen voldoende parkeerplekken voor fietsen en auto’s.

De gemeente heeft gekozen voor een locatie op Sportpark Voordorp, aan de zuidoostkant bij de Voorveldselaan. Nu de locatie aangewezen is, wordt gestart met het ontwikkelen van het ontwerp van de sporthal en faciliteiten, waarbij ook gewerkt wordt aan een ontwerp met meer groen. Het locatieonderzoek is hier in te zien.

De investeringsbedragen voor de sporthal en de aanpassingen aan het sportpark zijn opgenomen in de Programmabegroting 2021. De gemeenteraad stelt deze naar verwachting in het najaar van 2020 vast.