SportUtrecht ziet ‘steviger plek’ voor sport

Beleid Pim van Esschoten

Met het nieuwe coalitieakkoord heeft het stadsbestuur van de stad Utrecht de sport een steviger plek gegeven in het beleid. Joscha de Vries, directeur/bestuurder van SportUtrecht, spreekt zelfs van ‘een omslag’. Tevreden dus? ‘In de basis wel,’ aldus De Vries. ‘Sport heeft een evenwichtiger plek gekregen in vergelijking tot de afgelopen jaren.’

‘Het is nu gelijkwaardig aan cultuur, waar het in het verleden ondergeschoven was. Er is extra geld voor sport. De inzet van het akkoord is dat sport belangrijk is. Dat alle Utrechters de kans moeten krijgen om te sporten. Dat hiervoor vitale verenigingen nodig zijn én dat sport als middel belangrijk is.’

‘Beleidsmatig en in ambities staat het dus goed. Neemt niet weg dat het spannend wordt of die ambities ook gerealiseerd gaan worden. Bij de infrastructuur moeten achterstanden ingelopen worden en moet dus extra worden geïnvesteerd. Dat moeten we in de praktijk gaan zien. Bovendien is ook het beschikbaar hebben én maken van de benodigde menskracht een voorwaarde. Projectleiders, aannemers, vergunningverleners, noem maar op. Ook hier speelt de krapte op de arbeidsmarkt een rol. Zo is lang gewacht op een projectleider die met de voorbereidingen voor de bouw van de sporthal in Voordorp kan beginnen. Ik vrees dat dit, als hier geen prioriteit aan wordt gegeven wordt bij de te verstrekken opdrachten, echt een ding gaat worden in de komende tijd. Je ziet het overal terug in de sport. Vrijwilligers vinden was altijd al een probleem en dat gaat nu echt wringen. Maar dat geldt ook voor professionele krachten. De druk op de arbeidsmarkt is hoog.’

Je hebt namens SportUtrecht aan tafel gezeten?

‘We hebben input geleverd, maar niet bij de onderhandelingen aan tafel gezeten.’

In de verkiezingstijd koos SportUtrecht voor een rol achter de schermen. Een trendbreuk met het verleden toen (voorloper) VSU juist in het publieke debat aandacht vroeg om de noden in de sport?

‘Voor mij is het uitgangspunt wat het meest effectief is. Die keuze om achter de schermen te blijven was uiteindelijk niet eens een bewuste. We hebben natuurlijk contact met veel politieke partijen en hebben bevestigd gezien dat de partijen het grotendeels eens zijn over de rol van sport in de samenleving. We zagen een brede consensus. Mijn inschatting was dat als ik het politiek zou maken het risico bestond dat het onderwerp politiek gemaakt zou worden met voor- en ook tegenstanders. Ik wilde inzetten op alleen maar voorstanders op de hoofdlijnen.’

Er was geen discussie, zorg dan ook niet voor discussie?

‘Dat, ja.’

Speelde de achterban daarin een rol? Was die geraadpleegd?

‘Ja en nee. Nee, we hebben de input van SportUtrecht niet getoetst via – bijvoorbeeld – een algemene mailing naar sportaanbieders. Wel hebben we er in ons eigen netwerk, via onze medewerkers, naar gevraagd. En ja, we hebben de sport zeker gekieteld naar voren te komen met hun noden en grieven. Zo hebben we (online) twee politieke avonden belegd, één met pitches van diverse clubs en een debatavond voorafgaand aan de verkiezingen. De input voor deze bijeenkomsten hebben we natuurlijk benut voor onze inbreng bij de onderhandelingen.’

En de uitkomst?

‘De hoofdthema’s van het sportlandschap hebben de aandacht in dit akkoord. En het besef van achterstand op het gebied van accommodaties leeft nu collegebreed. Dat was niet zo.’

Manifest
In de editie van de Utrechtse Sportkrant van maart 2022 werd vermeld dat de SportUtrecht het Manifest Utrechtse Sport van de PvdA niet had ondertekend. Abusievelijk bleef onvermeld dat SportUtrecht daarom ook niet was gevraagd. Daarmee ontstond de suggestie dat SportUtrecht het niet eens was met de inhoud van het manifest.
Volgens Joscha de Vries staat SportUtrecht voor de sport in het algemeen en zou het raar zijn als de organisatie één politieke partij in de verkiezingstijd steunt. Inhoudelijk was ze het overigens grotendeels eens met het manifest, al miste ze wat punten. Zo blijft talentontwikkeling onvermeld en richt het manifest zich vooral op de sportverenigingen en hun noden, terwijl sport veel breder is dan de clubs alleen.

Waar richt SportUtrecht zich op de komende jaren, met dit coalitieakkoord?

‘We willen meer kijken naar het gebiedsbelang. Als het gaat om de wachtlijsten bij sportverenigingen bekijken we het probleem nu nog vanuit de clubs. We willen het hele gebied in ogenschouw nemen en daarbij ook de rol van de clubs in het gebied.’

Zullen die wachtlijsten over vier jaar zijn opgelost?

‘Dat hoop ik wel en dat is zeker onze inzet. En dan ga ik er wel vanuit dat mensen de sport van hun keuze kunnen beoefenen. Dus niet: ‘daar is nog plaats, ga die sport maar doen’. Of dat je van Leidsche Rijn naar Utrecht-oost moet omdat daar nog wel plek is.’