Steunpakket voor de sport wordt aangepast en heropend

Beleid Redactie

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn de competities stilgelegd, sportkantines gesloten en kan er veelal alleen in kleine groepjes gesport worden. Het kabinet gaat wat doen met de signalen dat deze klap de clubs in de clubkas raakt en stelt zestig miljoen euro beschikbaar voor amateursportverenigingen die getroffen worden door de beperkende maatregelen. Het sport-specifieke pakket wordt aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december.

De coronamonitor van het Mulier Instituut, die binnen enkele weken wordt opgeleverd, wordt gebruikt om goed in beeld te brengen waar de grootste financiële pijnpunten voor verenigingen zitten.

Op basis daarvan zal het steunpakket voor sportverenigingen, in overleg met de sector, ten opzichte van de vorige tranche worden aangepast, zodat het geld daar terecht komt waar dit het hardst nodig is om de sportverenigingen door deze crisis heen te helpen. NOC*NSF is hier, op uitnodiging van minister Tamara van Ark, actief bij betrokken.

Deze maatregelen voor de sport zijn een aanvulling op het algemene derde steunpakket corona, met daarin regelingen zoals de TVL en de NOW, waar de sportverenigingen net als bedrijven uit andere sectoren ook gebruik van kunnen maken.