Subsidie De Vechtsebanen blijft staan; gebiedsontwikkeling onderzocht

Varia Robert Jan van der Horst

De sluiting van De Vechtsebanen begin november blijft vooralsnog zonder financiële consequenties voor de ijsbaan in Utrecht. De eerder landelijk toegekende subsidie van 300.000 euro vanwege het coronavirus blijft overeind voor de principiële eigenaar Michael van de Kuit. De gemeente riep eerder dat deze wellicht onder druk zou komen te staan. ‘Maar die had betrekking op het schaatsseizoen 2020/2021. Daar vallen de gebeurtenissen van november dus buiten’, aldus sportwethouder Maarten van Ooijen.

Hij zei dit donderdagochtend 2 december tijdens de openbare vergadering van de Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport in het Utrechtse stadhuis. ‘We hebben derhalve geen grond dit bedrag terug te vorderen. Wel was ik onaangenaam verrast door het besluit van de eigenaar van de ijsbaan ten aanzien van de door de regering voorgeschreven verplichte QR-testen.’

Directeur van investeerder Nedstede Groep en eigenaar van het complex Van de Kuit weigerde om principiële redenen aan de QR-tests mee te werken, ondanks het aanbod van schaatsclubs vrijwilligers beschikbaar te willen stellen. En gooide het schaatscentrum in het slot. Inmiddels is het ijscomplex weer voor iedereen – zowel buiten als binnen – toegankelijk, uiteraard behoudens de door de regering opgelegde maatregelen.

De openbare vergadering in het raadhuis was echter niet helemaal openbaar. Dat was het deel waarin het rapport ‘Toekomstperspectief Vechtsebanen’ van onderzoeksbureau Synarchis werd behandeld. Op deze besloten bijeenkomst werd inhoudelijk ingegaan op de positie en de toekomst van de schaatsaccommodatie aan de Mississippidreef in de wijk Overvecht. Desondanks sijpelden in de commissievragen wel iets door over het besloten deel van de Commissievergadering.

‘Voorop staat’, volgens Van Ooijen, dat het vertrouwen tussen de sportverenigingen en De Vechtsebanen weer moet worden hersteld. Het contact is stevig, we houden alle lijnen open.’ Want juist het vertrouwen, zo constateerde de Utrechtse politiek, heeft door het eenzijdige besluit van Van de Kuit c.s. een forse deuk opgelopen. ‘Als we in een verbetering daarvan kunnen bemiddelen, zullen we dat doen’, aldus de ChristenUnie-wethouder op vragen vanuit de partijen. ‘Verder kijken we, aan de hand van het rapport, naar zaken als verduurzaming, waarvoor structurele investeringen nodig zijn, naar de verenigingen, die te maken hebben met hoge baanprijzen, de gebiedsontwikkeling en de ammoniakinstallatie.

Vooral dat laatste is niet onbelangrijk. Een ammoniakinstallatie, nodig om ijs te kunnen maken, is aan strenge veiligheidsmaatregelen gebonden. Zo mag er binnen een bepaalde straal van zo’n installatie geen bebouwing plaatsvinden. Vandaar dat er wordt gekeken en gezocht naar modernere en mogelijke alternatieven voor deze manier van koelen. Dat zou de komst van een school, zoals wordt geopperd in ‘Toekomstperspectief Vechtsebanen’, en dus verdere gebiedsontwikkeling mogelijk moeten maken.