Subsidiepot sportaccommodaties met 7 miljoen gespekt

Beleid Redactie

Minister voor Medische Zorg en Sport Tamara van Ark heeft de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’ (BOSA) uitgebreid met de rubriek veiligheidsbevorderende maatregelen. Vanaf 1 augustus 2020 kunnen amateursportorganisaties een aanvraag indienen voor subsidie voor een veiligheidsaudit en veiligheidsbevorderende maatregelen. Net als voor verduurzaming, circulariteit en toegankelijkheid, geldt dat voor deze veiligheidsbevorderende maatregelen 30 procent subsidie wordt verstrekt.

Vanwege deze uitbreiding van de BOSA is er zeven miljoen euro aan de subsidiepot toegevoegd. Die komt daarmee voor 2020 uit op 94 miljoen euro. Tot 17 juli 2020 is daar volgens de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen DUS-I slechts 24 miljoen euro van aangevraagd. Dat betekent dat er nog ruimschoots voldoende geld in de pot zit om de komende tijd subsidieaanvragen in te kunnen dienen. Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor (ver)bouw, onderhoud en beheer van de sportaccommodatie en aanschaf en onderhoud van sportmaterialen.