SVE groeit en bloeit

Kort nieuws Tafeltennis Utrechtse sportverenigingen Redactie Utrechtse Sportkrant

Van 180 naar 230 leden in een jaar tijd. Een ongekende groei voor een tafeltennisvereniging, maar SVE uit Utrecht heeft het klaargespeeld in 2016. SVE, dat gevestigd is aan de Loevenhoutsedijk 4, is door de enorme groei één van de grootste tafeltennisverenigingen van Nederland geworden.

SVE staat al jaren bekend als één van de gezelligste verenigingen van het land, maar begin 2016 heeft het bestuur onder aanvoering voor voorzitter Jasper Graaff ruimere doelstellingen gesteld. ‘In 2020 moet de tafeltennisvereniging minimaal 275 leden hebben, waarbij SVE ook nog eens een duurzame vereniging wil zijn die maatschappelijk actief is in Utrecht en omgeving.’

Bovenal moet het als vanouds gezellig blijven. ‘Gedurende 2016 zijn er meerdere initiatieven ontplooid om de doelstellingen richting het jaar 2020 te halen. Zo kunnen op maandag en woensdag overdag 50plussers tafeltennissen bij SVE. Daarnaast is in oktober van het afgelopen jaar, in samenwerking met onder andere revalidatiecentrum De Hoogstraat, een project gestart waardoor Utrechters met een beperking kunnen tafeltennissen.’

Ook is er subsidie toegekend door de gemeente Utrecht om door middel van een zogenoemde combinatiefunctionaris clinics te geven op basisscholen in Ondiep en Overvecht. Graaff: ‘SVE wil op die manier kinderen die niet of te weinig bewegen aan het tafeltennissen krijgen.’

Al met al hebben de nieuwe initiatieven geleid tot een enorme ledenaanwas en dat leidt ook weer tot meer gezelligheid binnen de vereniging. ‘Het lijkt er daardoor op dat de doelstellingen voor 2020 al veel eerder gehaald gaan worden’, verwacht Graaff, ‘waarmee SVE binnen afzienbare tijd de grootste tafeltennisvereniging van Nederland zal zijn.’

Meer informatie:  www.ttvsve.nl