TASO wordt verlengd voor langere periode

Varia Redactie

De TASO (tegemoetkoming amateursportorganisaties) is een van de onderdelen uit het steunpakket voor de sport en wordt verlengd tot en met 31 augustus. Deze eenmalige regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die een groot deel van hun omzet hebben verloren als gevolg van de coronamaatregelen of met het oog op de coronamaatregelen geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten heeft ontvangen.

Een amateursportorganisatie komt voor deze eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als zij in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20% aan omzet heeft verloren. Verenigingen die in aanmerking komen voor deze regeling kunnen tussen 1 september 2020 en 4 oktober 2020 via de website van DUS-I een aanvraag indienen.

Naast de omzetderving wordt ook gekeken naar de compensatie van de huurkosten voor verenigingen. Via de TVS (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties) wordt in totaal 90 miljoen euro aan huurcompensatie verdeeld. Niet alleen gemeenten dit kunnen aanvragen, maar ook sportbedrijven en particuliere verhuurders. Samengevat komt de TVS hierop neer:

  • De overheid verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de coronamaatregelen.
  • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts in aanmerking voor een tegemoetkoming indien de huur ten laste van de amateursportorganisatie daadwerkelijk is kwijtgescholden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020.
  • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel.

Aanvragen is mogelijk tussen 15 september en 15 oktober 2020. Het aanvraagformulier wordt tegen die tijd via de website van DUS-I beschikbaar gesteld.