TC Rijnsweerd maakt zich met STVU op voor nieuwe toekomst (2)

Tennis Robert Jan van der Horst

Rijkswaterstaat - inmiddels eigenaar van de grond - wilde TC Rijnsweerd in eerste instantie per 1 januari 2019 weg hebben en is met de club in gesprek gegaan over het voortijdig beëindigen van het huurcontract. ‘Achteraf een gelukje voor ons, wij mochten toch tot het einde van het huurcontract blijven en hebben door de tegemoetkoming in de huur hier ook als club nog financieel voordeel uit kunnen halen. We zijn altijd een hurende vereniging geweest zonder enorm eigen vermogen en dit hebben we de afgelopen jaren hierdoor snel kunnen opbouwen.’

Het nieuwe onderkomen van UTV Kromme Rijn aan de Mytylweg (blauw). Boven het huidige complex, onder de drie nog aan te leggen tennisbanen (roze).

Vanaf het moment dat wij er uit waren met Rijkswaterstaat, dat nog onze verhuurder is, hebben we de leden meer kunnen informeren, maar het gesprek met de gemeente ging verder. Wij zijn vanaf 2015 al in gesprek met die laatste partij. ‘Onze leden reageerden eerst heel gelaten omdat het nog zo ver weg was, maar die houding veranderde gaandeweg en de onrust groeide. Velen zijn tegen de verbreding en gehecht aan de club. En ze wilden de boom houden. Vanaf het begin is er – ook bij het bestuur – de wens geweest zelfstandig door te gaan op een eigen park. We hebben ook serieus gekeken naar mogelijkheden daartoe, maar dat lukte niet.’

 

Onzeker

De onzekere toekomstverwachting had ook gevolgen voor het ledental. ‘Sommigen namen het zekere voor het onzekere en werden elders lid. Doordat Utrecht een studentenstad is, is er traditioneel wel een behoorlijk verloop; na een studie blijven velen nog een aantal jaar in de stad wonen en gaan dan toch verhuizen. Van 400 leden een paar jaar geleden zijn we gezakt naar zo’n 300 leden nu.’

Toch leek een alternatieve locatie haalbaar. Aan de Mytylweg. Juist, naast STVU. Een fusie was op dat moment niet aan de orde. Tot er een werkgroep kwam waarin TC Rijnsweerd (2 afgevaardigden), STVU (2), Vereniging Sport Utrecht (1) – nu SportUtrecht – en de nationale tennisbond KNLTB (1) zitting hadden. ‘De KNLTB heeft de procesbegeleiding gedaan en een rol gespeeld om de  weerstand tegen een fusie te doorbreken. Sport Utrecht – de belangbehartiger van Utrechtse sportclubs – was weer heel sterk in advies over LED-verlichting, zeg maar het technische aspect, en speelde eveneens een adviserende en begeleidende rol.’

 

Kneuterig

De clubs begonnen met voorzichtige gesprekken waarin de kaders werden afgesproken. Langzamerhand werd echter duidelijk dat het dna van TC Rijnsweerd en STVU opmerkelijke overeenkomsten vertoonde: klein, kneuterig en in het groen gelegen. ‘Een aantal STVU-leden is oud-TC Rijnsweerd-lid en een aantal kent ons als die gezellige vereniging met de boom. Iets dat we overigens ook wel van andere clubs horen die bij ons competitie kwamen spelen. Eigenlijk het enige grote verschil is dat wij jeugdleden hebben, STVU niet.’

Sentimenten betreffende een fusie waren er wel, maar niet vergelijkbaar met voetbalclubs waar dit vaak wel het geval is. Als daar het woord fusie valt, is er altijd wel een ouder clublid die op de Algemene Ledenvergadering opstaat en het clublied begint te zingen. Waarna de zaak vaak wordt afgeblazen of ernstig wordt vertraagd. ‘Wij hebben geen clublied’, aldus Sterk, ‘dus dat was bij ons niet aan de orde. Maar de ene sport is de andere niet.’

Dat geldt ook op andere vlakken. Waar voetbalclubs – en veel andere sportverenigingen – hun accommodatie huren van de gemeente Utrecht, daar moet de nieuwe fusievereniging diep in de buidel tasten. ‘Wij moeten de grond zelf kopen. En tegen een marktconforme prijs. Uitvloeisel van een maatregel die een paar jaar geleden van kracht werd. Daar was de gemeente heel duidelijk in. Wel staat ze garant voor de lening die we moeten sluiten. Onder meer door de grote investering stond STVU heel anders in de fusiebesprekingen dan wij. Wij moeten verhuizen, wij moeten kopen. STVU kan blijven waar het is.’

 

Ondergrond

Niet alleen de huisvesting verandert voor TC Rijnsweerd, ook de ondergrond. Waar de club nu nog op gravel speelt, gaat het na de fusie op in totaal zeven smashcourt-banen tennissen. Een onoverbrugbaar verschil voor een enkel lid, zo leek het. ‘Er was iemand die met braces speelde en vreesde voor enkels en knieën op de andere ondergrond. Toen hebben we geregeld dat hij een keer bij STVU, dat vier smashcourtbanen heeft, kon spelen, waarna het probleem was opgelost. Deze meneer is bij ons lid gebleven en gaat mee na de fusie. Het voordeel van de andere ondergrond is wel dat we dan het hele jaar kunnen spelen. Op ons huidige park liep het huurcontract van april tot medio oktober, daarna zette eigenaar Nijenhuis er zijn opblaasbare tennishallen op. Bovendien is gravel niet bespeelbaar als het vriest.’

In commissies en andere overlegstructuren/organen hebben vrijwilligers de afgelopen jaren honderden uren gestoken in het beste resultaat voor hun club. Van Butselaar schat in dat ze zich – uiteraard afhankelijk van de urgentie – zo’n 15 tot 200 uur per maand voor TC Rijnsweerd heeft ingezet. ‘En ik doe het niet alleen. Als je al die uren van alle vrijwilligers bij elkaar optelt, kom je aan een behoorlijk aantal.’ Ook Sterk komt aan een respectabel aantal uren en heeft nog wel wat voor de boeg. Hij maakt ook deel uit van de Bouwcommissie die onder meer de aanleg van de nieuwe banen gaat begeleiden. ‘Dat zal in een strak schema moeten gebeuren, want we willen uiterlijk op 1 december 2019 op onze banen terecht kunnen.’

 

Lees hier deel 1 van het artikel over de fusie van de twee Utrechtse tennisverenigingen.


Brandbrief

Hoezeer het dna van TC Rijnsweerd en STVU ook overeen kwamen, op ambtelijk niveau verliep de fusie allerminst gladjes. Reden voor de tennisclubs om op 30 januari 2019 een brandbrief te versturen aan drie wethouders, de gemeenteraad en de media. TC Rijnsweerd en STVU vonden het tijd de druk op gemeente op te voeren.

Met succes, zo lijkt het. In korte tijd is veel werk verricht om de besluitvorming in de gemeenteraad te versnellen. Er wordt nu alles op alles gezet om de drie nieuwe banen aan de Mytylweg voor de winter 2019 opgeleverd te krijgen.

Hoewel de leden van beide clubs achter de fusie staan, moet er eerst nog een vergunningentraject worden afgewikkeld. Dat heeft betrekking op de aanvraag van lichtmasten en hekken en op het bodemonderzoek dat moet plaatsvinden. Dat laatste zou voor vertraging kunnen zorgen als er bijzondere (archeologisch interessante) vondsten worden gedaan. De verwachting is dat er medio mei uitsluitsel is.

Op dat moment kan de fusie ook juridisch worden bekrachtigd tijdens ledenvergaderingen die op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip worden gehouden. TC Rijnsweerd wordt dan opgeheven; beide verenigingen stellen vervolgens de statuten vast van UTV Kromme Rijn.

De lijn voor de verbreding van de A27 wordt overigens uiterst scherp getrokken. Zo scherp, dat TC Rijnsweerd moet vertrekken, maar dat studentenvereniging Sphaerinda, dat met hun twee tennisvelden op welhaast een armlengte afstand ligt, op hun plek achter het Oude Tolhuys kan blijven bestaan.