Tegemoetkoming doorlopende lasten amateursportorganisaties

Beleid Redactie

Amateursportorganisaties die, ten opzichte van 2019, ten minste 20% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19, kunnen hiervoor een tegemoetkoming aanvragen. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten in de periode waarin de vereniging ten minste 20% minder omzet had. Aanvragen kunnen vanaf 22 september tot en met 11 oktober worden ingediend en de regeling staat nu ook open voor sportorganisaties die hun accommodatie in eigendom hebben, dat was eerder niet het geval.

De tegemoetkoming is bestemd voor de doorlopende lasten van een vereniging. Dit zijn de lasten voor gas, water of licht, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of andere kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen, personele lasten en onderhoud die direct betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie van de aanvrager, huurverplichtingen zijn hiervan uitgesloten. Graag nemen we de gelegenheid om de verenigingen te informeren over de tegemoetkoming voor amateursportorganisaties:

Het aanvraagformulier is te vinden via: https://co.formulierdus-i.nl/taso/