Tennissers en padelspelers mogen weer dubbelen

Tennis Redactie

De tennisbond KNLTB heeft besloten de richtlijnen voor tennis en padel versneld te versoepelen: spelers vanaf 19 jaar mogen vanaf nu ook dubbelen. Maximaal vier spelers zijn op een baan bij tennis en padel toegestaan, mits er vrij gespeeld wordt, wedstrijden zijn niet toegestaan. Ook moet de 1.5 meter-regel in acht genomen worden. Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens zowel de experts van NOC*NSF als de KNLTB bondsarts gering.

Verenigingen kunnen dit aan hun leden communiceren nadat ze deze versoepeling hebben afgestemd met de gemeente. De overige richtlijnen blijven van toepassing, zoals vooraf online een baan reserveren en 1.5 meter afstand houden. Ook als dat betekent dat een speler soms een bal moet durven laten gaan. Volgende week zullen we een aantal adviezen en materialen aanreiken om dubbelen met 1.5 meter in de praktijk gecontroleerd te kunnen uitvoeren.

Het clubhuis en terras moeten volgend op de overheidsmaatregelen voor sportkantines nog gesloten blijven tot 1 september. Het Outbreak Management Team (OMT) bekijkt de mogelijkheid of sportkantines wellicht al per 1 juli weer open zouden mogen.

Het gefaseerd opstarten en gecontroleerd de activiteiten uitbreiden is belangrijk, zodat de drukte op de verenigingen goed gehandhaafd en gecontroleerd kan worden. Niet alleen om terugslag in de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, maar ook om verenigingen en leraren de gelegenheid te geven het goed te organiseren en spelers te laten wennen aan tennis en padel in de anderhalvemetersamenleving.