The Voice van het slachtoffer (binnen de sport)

Gesponsord artikel

Dit keer geen artikel over incidenten binnen de grenzen van het sportveld, maar juist een artikel om de belangrijkste grens binnen de sport te beschermen. Recentelijke ontwikkelingen binnen (en buiten) de sportwereld nopen tot een juridisch advies. We hebben het over Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (SGG); over seksueel getinte berichten via Whats-app en sociale media tot aan verkrachtingszaken. De link met het strafrecht lijkt in dat laatste geval snel gelegd.

Serie ‘Sport en Recht’

Toenemende sportwet- en regelgeving maakt dat sporters en verenigingen soms hulp nodig hebben bij het doorgronden daarvan. Denk aan transferregels, tuchtzaken, doping, arbeidsvraagstukken, aansprakelijkheid, sponsoring, verenigingsrecht en goed sportbestuur. Daar kan bijna iedereen wel wat hulp bij gebruiken, zeker als er een probleem bij komt kijken. De Utrechtse advocaat Axel Beijersbergen van Henegouwen presenteert maandelijks in de Utrechtse Sportkrant herkenbare zaken waar iedereen van kan leren.

De verhalen die de afgelopen tijd tot ons zijn gekomen, leren ons dat het doorverwijzen naar een instantie of persoon geen directe hulp aan het slachtoffer biedt. De gehele sport is erbij geholpen als zaken eerder worden gesignaleerd en de verantwoordelijkheid voor melding niet (alleen) bij het slachtoffer ligt. De volgende stappen kunnen een bijdrage leveren aan het ‘verdedigen’ van de belangrijkste grenslijn binnen de sport.

Stap 1. Juist nu
SGG kan overal plaatsvinden, ook in uw vereniging. Als bestuur maakt u het daarom bespreekbaar en zet dit onderwerp juist nu op de agenda.

Stap 2. Risicoanalyse
Bepaal welke functie (dus niet welke persoon) wanneer en waar in de gelegenheid is grensoverschrijdend gedrag te vertonen en wie wanneer en waar kwetsbaar is voor seksueel misbruik. Betrek de leden er bij voordat de analyse uitgevoerd wordt.

Stap 3. Vertrouwenscontactpersoon
De vertrouwens(contact)persoon (VCP) is binnen de sportclub het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. Binnen de vereniging heeft de VCP een neutrale positie en behandelt informatie anoniem, vertrouwelijk en volgens een vast protocol.

Stap 4: Gedragsregels
De georganiseerde sport heeft gedragsregels vastgesteld, gericht op trainers, coaches, kaderleden etc. Deze maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. Ze geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Deze zijn eenvoudig online te vinden bij de sportbonden.

Stap 5. Omgangsregels
Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Stel daarom omgangsregels op, maak deze bekend en draag deze actief uit.

Stap 6. Informatievoorziening
Informeer iedereen die betrokken is bij je sportvereniging over het beleid omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag en de preventie daarvan en betrek ze bij de besluitvorming.

De zaken van de afgelopen tijd hebben ons geleerd dat zowel kwaadwillende vrijwilligers, maar zeker ook mensen met machtsposities binnen een club hun functie op negatieve wijze kunnen benutten. Daar hoeft geen onderscheid in worden gemaakt. Een veilig sportklimaat gaat dan ook verder dan alleen functies afbakenen.

Oproep

Heeft u een actuele casus of ziet u als sporter of vereniging een juridisch probleem op u afkomen? Zijn er twijfels of vragen over wetgeving? Maar weet u niet zeker of een advocaat hierbij kan helpen? Dat zou toch best eens het geval kunnen zijn. Mail uw zaak aan sport-en-recht@utrechtsesportkrant.nl en mogelijk wordt deze (mits gewenst anoniem) besproken. De vijf meest aansprekende inzendingen maken maandelijks bovendien kans op een gesprek om verder op het probleem in te gaan. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Axel Beijersbergen van Henegouwen heeft geen betrokkenheid bij andere artikelen in de Utrechtse Sportkrant. Juridische vraagstukken worden door hem persoonlijk behandeld en zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wat is jouw juridische sportvraag?