Tijd voor Krijt in Nieuwegein

Snooker/Biljart/Pool Redactie

Het maatschappelijk project “Tijd voor Krijt” van de Nederlandse biljartbond start donderdag 3 februari in het clubhuis van SV Geinoord. Elke donderdagmiddag stelt de Stichting Geinoord Maatschappelijk (SGM) ruimte beschikbaar om ouderen uit de omgeving te laten biljarten. Doel van het project van de KNBB is biljarten als middel te gebruiken om ouderen elkaar te laten ontmoeten. Inwoners van Nieuwegein van 55 jaar en ouder zijn welkom tussen 14.30 tot 16.30 uur om kennis te maken met de biljartsport en daarnaast ook bordspellen te doen, kaarten of sjoelen.

De SGM zorgt voor vrijwilligers, die de deelnemers ontvangen en voorzien van koffie, thee of een drankje. Ook is er een spelcoördinator van de KNBB aanwezig voor de begeleiding bij het biljarten en bij de spellen. In aanvulling op het tafelbiljart van de KNBB is ook een vaste biljarttafel in het clubhuis van SV Geinoord geïnstalleerd, en worden laagdrempelige biljart- en sociale activiteiten daaromheen georganiseerd.

De bond stelt dat een clubhuis bij uitstek een plek is om mensen samen te brengen. Door hier activiteiten te organiseren en spelaanbod aan te bieden worden veel mensen bereikt en betrokken. Uitgangspunt zal zijn dat het een laagdrempelig, gezellig en sociaal samenzijn wordt, waarbij de deelnemers uit hun isolement worden gehaald en sociale contacten opbouwen.

Tijd voor Krijt is een sociaal activeringsprogramma van minimaal 10 weken op een locatie waarin biljarten wordt ingezet als middel om ouderen elkaar te laten ontmoeten. Het richt zich op de doelgroep ouderen van 55 jaar en ouder. Het bestaat uit het plaatsen van een mobiele biljarttafel in een sportkantine/buurthuis en het organiseren van laagdrempelige biljart- en sociale activiteiten daaromheen. Een breed onderzoek uitgevoerd door Mulier Instituut moet bijdragen aan de ontwikkeling van de definitieve aanpak en verdere opschaling.

Deelname is gratis voor 55-plussers uit Nieuwegein en omgeving. Meedoen kan door op donderdagmiddag te komen (met QR-code) naar sportpark Parkhout, Parkhout 1 in Nieuwegein.