Tips voor de jonge sporter

Onderzoek Redactie

De Utrechtse Sportkrant maakte bij de krant van 1 november 2019 een bijlage over Sporttalent en dan meer specifiek, over het begeleiden van Sporttalent. We eindigen de serie artikelen met adviezen voor de jonge sporters zelf, of: hoe om te gaan met (te fanatieke) ouders.

Je hebt volwassenen nodig om je naar trainingen te brengen, contributie te betalen, je te steunen, te helpen en te adviseren. Bijna altijd gaat dat heel goed. Maar als jij heel goed in je sport bent, kunnen je ouders de boel soms ook een stuk lastiger maken als ze te ver gaan in hun begeleiding. Er zijn heel veel tips voor ouders te vinden om hun gedrag te veranderen, maar hoe zit het met de kinderen? Wat kunnen zij doen om hun ouders wat in te tomen?

Het is handig om te weten dat een sportprestatie uit vier bouwstenen bestaat: fysiek, techniek, tactiek en mentaal. Ouders kunnen niet bij elk aspect helpen. Het fysieke aspect bestaat bijvoorbeeld uit goed eten en slapen, daar spelen de verzorgers een belangrijke rol. Maar op technisch en tactisch gebied hebben coaches en trainers het voor het zeggen. Het is lastig voor kinderen om van hun ouders aanwijzingen toegeschreeuwd te krijgen, terwijl de trainer andere dingen roept. Probeer als kind naar je trainer te luisteren: hij of zij maakt de afspraken over de uitvoering van de sport, niet je ouders. Het mentale aspect gaat over zelfvertrouwen en motivatie. Kinderen moeten zelf plezier in het spel krijgen en het niet voor een ander willen doen. Bepaal zelf hoe fanatiek je wilt sporten en ontwikkel je eigen tempo. Niet iedereen is even goed en dat is oké.

Onderzoeken wijzen keer op keer uit dat te fanatiek gedrag van ouders contraproductief, onwenselijk en ergerlijk is voor sporters, andere ouders en coaches. In jouw woorden: het is niet handig, niet leuk en superirritant als je ouders staan te schreeuwen langs de lijn of een keer boos op jou of je coach worden. Bedenk wel dat ze het wel goed bedoelen, het zijn tenslotte ook maar gewoon mensen.

 

Talentboek

Niet altijd zijn ouders of verzorgers in staat met tijd en geld bij te dragen aan jouw (topsport) ontwikkeling. Ook als ze dat wel kunnen, rijzen de kosten soms de pan uit en is alle hulp welkom. Deze komt lang niet altijd van sponsoren of bonden, steeds vaker worden andere wegen bewandeld bij het vinden van noodzakelijke financiële hulp.

Zo is crowdfunding een manier om genoeg geld bij elkaar te verzamelen voor een bepaald doel. Dat kan een toernooi in een ver land zijn, of een ander sportgerelateerd doel zijn. Deze ‘publieksfinanciering’ is een alternatieve manier om een project te financieren en blijkt vaak succesvol.

Sporttalenten kunnen sinds enige tijd hun project kwijt bij het Talentboek. Dit is een website voor crowdfunding van het Yvonne van Gennip Talent Fonds. De site biedt Nederlandse sporttalenten een podium om zichzelf professioneel te kunnen presenteren om zo in contact te komen met mogelijke donateurs.