Trainerskracht helpt jongeren verder

Varia Eddy Steenvoorden

Basketbalverenigingen die studenten praktijkervaring laten opdoen als beheerder. Een amateurvoetbalclub die jongeren via een trainersopleiding steunt bij het maken van keuzes voor school of werk. Een profclub die probleemjongeren aan werk helpt. Sport(verenigingen) en maatschappij zijn nauw verbonden, dat maken twee mooie voorbeelden meer dan duidelijk.

Het begon allemaal met de vraag van Jeugdzorg of een jonge cliënte lid kon worden van vv De Meern. Die vraag leidde er

Donovan ( rechts) haakte af op school, begon als deelnemer bij Trainerskracht en werd daarna stagiaire. ‘Ik heb veel
gepraat met de begeleiders om duidelijkheid over mijn eigen toekomst te krijgen.’

uiteindelijk toe dat het meisje bij de voetbalclub begeleiding kreeg om trainer te worden.

Daarmee was het project Trainerskracht geboren – een coalitie tussen VV De Meern, de Hogeschool Utrecht en Harten voor Sport. Ruim twee jaar later hebben er zo’n vijftig jongeren tussen de 16 en 27 aan meegedaan.

Trainers opleiden is niet het belangrijkste doel van het project, hoewel een aantal deelnemers het diploma Leider Sportieve Recreatie binnenhaalde. Wat zwaarder telt, is dat de vaardigheden die je als trainer-in-opleiding ontwikkelt ook van pas komen op andere plekken dan het voetbalveld. Projectleider Eelco Koot: ‘Via Trainerskracht willen we jongeren verder helpen die op allerlei leefgebieden problemen hebben, bijvoorbeeld op school, met het vinden van een stageplek of een baan.’

De doelgroep is breed: van vluchtelingen tot jongeren die maatschappelijk afhaakten vanwege psychische of verslavingsproblemen. ‘We vinden het als vereniging een uitdaging om onze maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven met een mix van jongeren.’

Dankzij subsidie van het Oranjefonds en de gemeente Utrecht is goede begeleiding mogelijk, met hulp van stagiaires van de Hogeschool Utrecht en een combinatiefunctionaris die op zijn beurt feedback geeft aan de stagiaires. Sinds een paar maanden kunnen deelnemers ook terecht bij Zwaluwen Utrecht 1911 en Korfbalvereniging Synergo. ‘Voorop staat dat kinderen die de trainingen krijgen niet de dupe worden van onze aanpak en dat lukt ons goed. Ouders zien dat het goed loopt en waarderen de inspanningen.’

Ongeveer de helft van de deelnemende jongeren is inmiddels daadwerkelijk geholpen. ’Het vraagt nogal wat van onze vereniging, maar we willen graag door met onze missie: onszelf en anderen ontwikkelen. En mij geeft het tegelijk ongelooflijk veel energie.’


Bent u geïnteresseerd om meer over Donovan te lezen en het aanvullende artikel met Ronald Nieuwenhuis? Dat kan. U heeft

Ronald Nieuwenhuis begeleidt studenten van het Sport College van ROC Midden Nederland die in sporthal Lunetten
werkervaring opdoen dankzij een mooie overeenkomst met basketbalverenigingen Cangeroes en Amazone.

daarbij deze mogelijkheden:

U kiest voor een abonnement op de krant
U bestelt een losse uitgave van de krant waarin dit artikel gepubliceerd is
U bestelt dit artikel los

Nadat wij uw gegevens ontvangen en verwerkt hebben, wordt het artikel zo spoedig mogelijk aan u verstuurd.