Utrecht Regionaal Trainingscentrum Triathlon rijker

Triathlon Redactie

Op 1 oktober heeft het Regionaal Trainingscentrum (RTC) Triathlon in Utrecht zijn deuren geopend. Met steun van gemeente Utrecht wordt het talentprogramma dat al enkele jaren succesvol draait verder geïntensiveerd, waardoor atleten een fulltime programma kunnen gaan volgen onder begeleiding van een talentcoach.

Initiatiefnemer Marco Glastra van Stichting LABC ziet de RTC-status als een bekroning, zonder dat het een einddoel is. Via de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) laat hij weten: ‘Het was een lange weg en er is nog een lange weg te gaan. Het is fantastisch voor alle betrokkenen dat het RTC er nu staat. Atleten zijn met vertrouwen ingestapt en hebben zich altijd constructief opgesteld in dit proces. Dat het nu tot een niveau is dat de gemeente zegt: wij zien er heil in met visie voor de komende vier jaar en dat de NTB zegt dat dit een goede locatie is om talenten te gaan opleiden helpt enorm om de volgende stappen te gaan zetten.’

 

Structuur

Sinds 2017 is een structuur neergezet waarin jeugd, regio-atleten en studenten een plek gevonden hebben. Ook zijn er samenwerkingen met diverse Utrechtse organisaties, zoals triathlonvereniging Hellas, zwemclub UZSC en zwembad Krommerijn, SportUtrecht en het Utrecht Talent Center ontstaan. De toekenning van de RTC-status betekent dat er tot en met 2024 een gemeentelijke subsidie van € 10.000 per jaar beschikbaar komt, die het mogelijk maakt om een parttime talentcoördinator aan te stellen en een voltijds programma van ongeveer 11 trainingsmomenten per week aan te bieden. Ook komt er begeleiding vanuit de NTB en zullen trainers verder in de dagelijkse praktijk opgeleid worden. Op termijn wordt ook gekeken of er uitgebreid kan worden met een paralympisch talentprogramma. Het Utrechtse RTC is na het NTC en RTC in Sittard en de RTC’s in Almere, Alkmaar en Brabant het vijfde talentcentrum van de Triathlon Bond.

Technisch directeur Adrie Berk van de NTB: ‘De NTB is in de sport voorloper op het gebied van talentherkenning en -ontwikkeling. Met een RTC in Utrecht ontstaat een bredere structuur waar triathlon talent gevonden, begeleid en ontwikkeld kan worden. Zo draagt ook Utrecht en haar partners bij aan het vinden en opleiden van de triathlon toppers van de toekomst.’

 

Toekomst

Marco Glastra geeft ook aan waar het RTC zich de komende jaren op zal gaan richten: ‘Wanneer je binnenkomt gaan we er samen aan werken om te zorgen dat je over een paar jaar een uitnodiging voor het Nationaal Trainingscentrum krijgt en op internationaal niveau gaat mee strijden. Dit lukt natuurlijk niet iedereen maar met je passie voor triathlon doorstromen kan altijd: naar de meer ervaren topgroep, naar partnerverenigingen zoals Hellas of misschien wel naar het vak van trainer of coach. In elke fase ben je een voorbeeld voor anderen en zijn anderen jouw voorbeeld. Iedereen moet hier in Midden Nederland uitdaging op zijn eigen niveau kunnen vinden. Daar gaan we voor.‘

SportUtrecht is vanaf het begin betrokken bij het initiatief om jeugd- en talenttrainingen op te zetten. Amarens Genee: ‘Met LABC hebben we een fijne samenwerking. Ze zijn een jonge, serieuze en ambitieuze partner en zetten zich actief in voor samenwerking met SportUtrecht, de bond en andere partijen om uit te groeien tot een hoogwaardig regionaal talent centrum triathlon en tevens om het topsportklimaat in Utrecht te verbeteren. Dit belooft wat voor de nabije toekomst.’

NTB-directeur Rembert Groenman doet een oproep aan de Utrechtse bevolking: ‘Het is belangrijk voor het algemeen welbevinden en de fitheid dat kinderen, jongeren en volwassenen veel buiten zijn en zoveel mogelijk sporten en bewegingsvormen kunnen ontdekken, combineren en beoefenen. Dat kan bij één van de meest veelzijdige sporten: triathlon. Laat de atleten van het RTC Triathlon en de eredivisieteams van Hellas inspiratiebronnen zijn voor de inwoners van de provincie Utrecht.’